Werken op het Cals

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding.  Het Cals College heeft vestigingen in IJsselstein (1450 leerlingen) en Nieuwegein (2200 leerlingen).

 Onderwijsaanbod Cals College Nieuwegein

Cals College Nieuwegein is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs.  Buiten de vaklessen is er voor de leerlingen een breed aanbod aan activiteiten: cursussen, extra vakken (bijvoorbeeld Chinees en filosofie), het tweetalig havo en vwo onderwijs, het technasium en ook het cultuurprofiel. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot een kritisch, evenwichtig mens met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op hun eigen leven. Dat vinden we belangrijk.

 Onderwijsaanbod Cals College IJsselstein

Cals College IJsselstein is een brede school voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte opleiding, mavo, havo en (onderbouw) atheneum. De kernwaarden zijn Toekomstgericht, Verbonden en Uniek.

  • Basis/Kader: Op het basis/kader dagen we de leerling uit zichzelf altijd te blijven ontwikkelen en de vakman of vakvrouw te worden in de richting waarvoor gekozen is: Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W), PIE (Produceren, Installeren en Energie) en BWI (Bouwen, Wonen en Interieur).
  • Mavo: Op de mavo zorgen we in en buiten de lessen voor verbinding met de samenleving. Dit gebeurt onder andere tijdens de Bèta Challenge lessen. Tevens is er focus op het aanleren en toepassen van vaardigheden als samenwerken, presenteren, communiceren en goed omgaan met ICT-mogelijkheden. Onze mavo sluit goed aan op het MBO of de havo.
  • Havo/atheneum: Op de havo en atheneumafdeling leren leerlingen verantwoordelijk, creatief en nieuwsgierig te zijn. We zijn een school voor Ondernemend Leren en de school biedt technasium aan. In de lessen en projecten verwerven leerlingen verschillende competenties zodat zij goed voorbereid worden op het hoger onderwijs. In het onderwijs wordt regelmatig verbinding gelegd met bedrijven in de omgeving.

 Vacatures