Werken op het Cals

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding. Het Cals College heeft vestigingen in IJsselstein (850 leerlingen) en Nieuwegein (2200 leerlingen).

Onderwijsaanbod Cals College Nieuwegein

Cals College Nieuwegein is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Buiten de vaklessen is er voor de leerlingen een breed aanbod aan activiteiten: cursussen, extra vakken (bijvoorbeeld Chinees en filosofie), het technasium en ook het cultuurprofiel. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot een kritisch, evenwichtig mens met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op hun eigen leven. Dat vinden we belangrijk.

Onderwijsaanbod Cals College IJsselstein

Cals IJsselstein biedt onderwijs aan op het niveau van basis, kader, mavo, havo en (onderbouw) atheneum.

Kernwaarden van Cals IJsselstein
We richten ons op de toekomst, hechten waarde aan verbinding, respect en ontmoeting. De sfeer binnen de school draagt bij aan hoe we met elkaar omgaan en daar werken we samen aan. We zien elke leerling als een uniek individu. We vinden het belangrijk dat wat onze leerlingen leren in verbinding staat met de wereld om hen heen, dat het nuttig is, zodat zij zich op de toekomst kunnen voorbereiden.

Theorie en praktijk op elk niveau
Onze kracht ligt in het aanbieden van theorie- en praktijkgericht onderwijs op alle niveaus. We werken met heterogene klassen in de hele onderbouw.  Voor het praktijkgerichte onderwijs bieden we vanaf de brugklas 2022-2023 drie leerroutes. Ieder jaar maken zij een keuze uit deze leerroutes om uiteindelijk in één richting examen te doen. We geloven dat de indeling in heterogene brugklassen en de combinatie van theorie en praktijk leerlingen extra kansen en mogelijkheden geeft. In het onderwijs wordt regelmatig verbinding gelegd met bedrijven in de omgeving.

 Vacatures