Werken op het Cals

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding. Het Cals College heeft vestigingen in IJsselstein (1450 leerlingen) en Nieuwegein (2200 leerlingen).

 Onderwijsaanbod Cals College Nieuwegein

Cals College Nieuwegein is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Buiten de vaklessen is er voor de leerlingen een breed aanbod aan activiteiten: cursussen, extra vakken (bijvoorbeeld Chinees en filosofie), het tweetalig havo en vwo onderwijs, het technasium en ook het cultuurprofiel. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot een kritisch, evenwichtig mens met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op hun eigen leven. Dat vinden we belangrijk.

 Onderwijsaanbod Cals College IJsselstein

Cals College IJsselstein is een brede school voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte opleiding, mavo, havo en (onderbouw) atheneum. De kernwaarden zijn Toekomstgericht, Verbonden en Uniek.

  • Basis/kader: Op het basis/kader dagen we de leerling uit zichzelf altijd te blijven ontwikkelen en de vakman of vakvrouw te worden in de richting waarvoor gekozen is: Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W), PIE (Produceren, Installeren en Energie) en BWI (Bouwen, Wonen en Interieur).
  • Cals Lyceum: mavo/havo/atheneum: Binnen de mavo, havo en atheneum besteden we naast de verschillende vakken, veel aandacht aan (studie)vaardigheden. We zijn school voor havisten competent en hebben dit ook vertaald naar de mavo. Vanaf de brugklas leren de leerlingen vaardigheden, zoals plannen, studeren, onderzoeken, samenwerken, reflecteren en presenteren. Daarnaast bieden we Bèta challenge (mavo) en technasium (havo/atheneum) aan.

In het onderwijs wordt regelmatig verbinding gelegd met bedrijven in de omgeving.

 Vacatures