Bestuur en toezicht

Het Cals College heeft een bestuursstructuur, die bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Voor bestuurlijke aangelegenheden kunt u zich wenden tot de bestuurder.

Bestuurder

Mw. drs. G.H.M. Leijh