Bestuur en toezicht

Het Cals College heeft een bestuursstructuur, die bestaat uit een bestuur en Raad van Toezicht. Voor bestuurlijke aangelegenheden kunt u zich wenden tot de bestuurder.

Bestuurder

Mw. drs. G.H.M. Leijh

Raad van Toezicht

Dhr. P.M.A. Cornelissen  
Dhr. drs. E.A. Hoette, voorzitter
Dhr. mr. drs. W.F. Merkus RA
Dhr. drs. V.J.M. van Schaïk 
Mw. drs. M. van der Werf CMC
Dhr. drs. J.W. van der Woude