Raad van toezicht en bestuur

Wanneer je met de muis over de foto’s gaat, komt er tekst tevoorschijn over de leden van de raad van toezicht en bestuurder.

Drs. E.A. (Ernst) Hoette

Ernst Hoette is sinds september 2015 lid van de raad van toezicht. Vanaf september 2016 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Hij was bestuurder van een topklinisch opleidingsziekenhuis en van ggz-instellingen. Hij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in professionele organisaties in het bijzonder op het gebied van bedrijfsvoering. Momenteel vervult hij een aantal toezichtfuncties in zorg en onderwijs.

Drs. E.A. (Ernst) Hoette

Voorzitter raad van toezicht

Drs. W.F. (Winfred) Merkus RA. 

Winfred Merkus is lid van de raad van toezicht sinds april 2014. De laatste jaren als vicevoorzitter en heeft daarnaast als bijzonder aandachtspunt de financiën. Hij heeft altijd als (openbaar) accountant gewerkt en is nu vooral betrokken bij de kwaliteitsbeheersing van accountantskantoren. Sinds zijn afstuderen is Winfred betrokken bij het onderwijs aan accountants, zowel binnen de permanente educatie als aan accountancy studenten. In het verleden is hij bestuurder en toezichthouder geweest bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Momenteel is hij onder andere lid van de licentiecommissie van het betaald voetbal van de KNVB.

Drs. W.F. (Winfred) Merkus RA. 

Vice-voorzitter raad van toezicht

Drs. Marloes van der Werf CMC

Marloes van der Werf is sinds december 2015 lid van de raad van toezicht. Vanuit haar achtergrond als organisatiepsycholoog en veranderkundige heeft zij binnen de RvT als bijzonder aandachtsgebied visie- en organisatieontwikkeling. Marloes is werkzaam binnen diverse overheidsorganisaties als organisatieadviseur voor complexe organisatievraagstukken. Ze begeleidt organisaties bij cultuur- en klimaatonderzoek, onder andere door patroon- en actieonderzoek. Daarnaast is zij verbonden aan interuniversitair opleidingsinstituut Sioo als docent en leermanager en werkt ze als onafhankelijk coach voor business school TIAS. 

Drs. Marloes van der Werf CMC

Lid raad van toezicht

Drs. V.J.M. (Vincent) van Schaïk 

Vincent van Schaïk is lid van de raad van toezicht sinds september 2021 en kijkt binnen de RvT met bijzondere aandacht naar Innovatie en Technologie. Hij heeft langdurig gewerkt in het bedrijfsleven (Shell) in onderzoek, innovatie en toepassing van digitale technologie/ICT in brede zin, zowel in technisch inhoudelijke en senior leidinggevende functies. Daarnaast beschikt hij over ruime ervaring in bestuur, met een specialisme in (digitale) risicobeheersing. Momenteel is hij ook werkzaam bij het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) in Utrecht als IT Manager.

Drs. V.J.M. (Vincent) van Schaïk 

Lid raad van toezicht

Drs. P.M.A. (Pieter) Cornelissen MBA

Pieter Cornelissen is sinds september 2021 lid van de raad van toezicht en kijkt binnen de RvT met bijzondere aandacht naar onderwijs en kwaliteit. Pieter is werkzaam als bestuurder in het primair onderwijs en de kinderopvang (Stichting Floreer in de Haarlemmermeer). Hij heeft daarvoor jarenlang gewerkt in het hbo bij hogeschool Utrecht, waar hij zich de afgelopen jaren in het bijzonder heeft beziggehouden met onderwijsinnovatie. Hij heeft een uitgebreide bestuurlijke en leidinggevende ervaring en goede kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

Drs. P.M.A. (Pieter) Cornelissen MBA

Lid raad van toezicht

Drs. G.H.M. (Gabriëlle) Leijh

Gabriëlle Leijh is sinds augustus 2020 bestuurder van het Cals College. De afgelopen jaren was ze werkzaam bij Avans Hogeschool waar ze bestuurssecretaris was en directeur bij de Academie voor sociale studies. Ze heeft ruime ervaring binnen management functies in het onderwijs en goede kennis van het opstellen en implementeren van strategisch beleid en het realiseren van organisatieverandering.

Drs. G.H.M. (Gabriëlle) Leijh

Bestuurder Cals College