Informatievoorziening

Communicatie

We vinden het belangrijk ouders op de hoogte te houden van de vorderingen en het welzijn van hun kind. Tevens houden we hen graag op de hoogte van de ontwikkelingen op onze school. We zetten verschillende communicatiemiddelen om dit te realiseren.

Magister

Magister is het leerling-administratiepakket waarmee de school werkt. Zowel ouders als leerlingen krijgen een account om in te loggen. Zo kunnen ouders meekijken met hun kind en het zo nodig begeleiden. Ook zetten we Magister in bij de tafeltjesavonden. Leerlingen gebruiken hun account voor de ELO (Elektronische Leer Omgeving) en kunnen er huiswerk, studiewijzers en digitaal lesmateriaal vinden.

Wat kunt u doen via Magister:

  • Ziekmelding kind doorgeven;
  • De cijfers en aanwezigheid van uw kind zien;
  • Onderdelen van de ELO zien, zoals studiewijzers en digitaal lesmateriaal;
  • Kijken wanneer huiswerk gepland staat.

Zermelo app

In de Zermelo app kunnen leerlingen het rooster zien. De actuele wijzigingen zijn in de app zichtbaar. Aan het begin van het jaar krijgen de leerlingen een account om in te loggen. Alle overige informatie zoals huis- werk en aanwezigheid is in Magister te zien.

De verschillende handleidingen van Magister zijn hier te vinden.

E-mail

We versturen de meeste brieven aan ouders naar uw, in Magister geregistreerde, e-mailadres. U kunt zelf uw telefoonnummer en mailadres wijzigen, zodat de gegevens steeds up-to-date zijn. Het is niet mogelijk twee emailadressen in één veld in te voeren. Wilt u andere informatie aanpassen, dan kunt u een e-mail sturen naar ons secretariaat: nieuwegein@cals.nl.

Social Media

Het Cals doet regelmatig verslag op verschillende sociale media van activiteiten die plaatsvinden, media waarin we staan en dergelijke. Volg ons/ like de pagina’s en blijf zo op de hoogte!