Scholen op de kaart

We vinden het belangrijk dat externe professionals een oordeel geven over onze kwaliteit. We halen expertise van buiten naar binnen. Zo blijven we ons continu verbeteren. Dat is voor ons de meerwaarde van de predicaten technasium, cultuurprofielschool, academische opleidingsschool en tto-school.

Via Scholenopdekaart.nl kunt u scholen met elkaar vergelijken op het gebied van resultaten, waardering, onderwijsbeleid en bedrijfsvoering. Ook het Cals College vind je op Scholenopdekaart.nl.