Raad van Toezicht & ereleden

Het Cals College heeft een bestuursstructuur, die bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Voor bestuurlijke aangelegenheden kunt u zich wenden tot de bestuurder.

Raad van Toezicht

Dhr. drs. E.A. Hoette, voorzitter
Dhr. mr. drs. W.F. Merkus RA
Mw. drs. M. van der Werf CMC
Dhr. drs. J.W. van der Woude

Ereleden bestuur

Dhr. J.L.M. Bartelds
Mw. J.C. Buunen-Wolfkamp
Dhr. J.C. van Galen
Dhr. dr. E.P. de Jong
Dhr. J.G.M. Kromwijk
Dhr. Th. B. J. Meuleman