Thema-avonden en medezeggenschap

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) met daarin een oudergeleding.

Daarnaast organiseren we viermaal per jaar een thema-avond, waar ouders op intekenen. Het zijn avonden met actuele onderwijskundige schoolbrede thema’s waarover de school graag in contact wil zijn met ouders. Denk daarbij aan het mentoraat, formatief werken, de relatie ouder-school, keuzebegeleiding enzovoort. Deze thema-avonden worden door ouders én school samen voorbereid. Interesse om daaraan bij te dragen? Stuur dan een mail naar nieuwegein@cals.nl.