Naamgever Cals College

Het Cals College is vernoemd naar de oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen dhr. Jo Cals (1914-1971). Als minister van Onderwijs was hij verantwoordelijk voor de invoering van de zogenaamde Mammoetwet. Deze wet betekende een herstructurering van het voortgezet onderwijs, waardoor een goede doorstroming tussen schoolsoort mogelijk werd. Daarmee kwam een einde aan de oude Mulo, MMS en HBS opleiding.

Op 12 december 1975 is het Cals College Nieuwegein officieel geopend door mevrouw Cals-van der Heijden, de weduwe van de vroegere onderwijsminister.
Het Cals College IJsselstein is in 1997 officieel geopend door mevr. drs. K.Y.I.J. Adelmund, staatssecretaris van het ministerie van OCW, in aanwezigheid van Noud Cals, zoon van de naamgever.