Medezeggenschapsraad

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In jaarkringen zitten de ouders uit verschillende leerjaren om te praten over zaken die in dat leerjaar van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft ook het Cals College een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen. Daarmee is de MR het hoogste democratische orgaan binnen de school. Beide vestigingen van het Cals, in IJsselstein en Nieuwegein, hebben een deelraad MR: daarin wordt gesproken over zaken die op de betreffende school van belang zijn. Daarnaast is er een gemeenschappelijke MR voor beide scholen, waarin gekozen afgevaardigden van beide scholen zitting hebben.

Als er plaatsen vrij zijn in de oudergeleding van de MR, wordt er een oproep verspreid onder alle ouders.

Wilt u contact opnemen met de MR en/of deelraad, dan kunt u een mail sturen naar MRoudersCals@gmail.com