Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft ook het Cals College een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen. Daarmee is de MR het hoogste democratische orgaan binnen de school.

Beide vestigingen van het Cals, in IJsselstein en Nieuwegein, hebben een deelraad MR: daarin wordt gesproken over zaken die op de betreffende school van belang zijn. Daarnaast is er een gemeenschappelijke MR voor beide scholen, waarin gekozen afgevaardigden van beide scholen zitting hebben.

Als er plaatsen vrij zijn in de oudergeleding van de MR, wordt er een oproep verspreid onder alle ouders.

Wil je contact opnemen met de MR en/of deelraad? Stuur dan een mail naar MRoudersCals@gmail.com