Medezeggenschapsraad

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In jaarkringen zitten de ouders uit bepaalde leerjaren om te praten over zaken die in dat leerjaar van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Jaarkringen

Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderklankbordgroep, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). In Nieuwegein hebben we vijf jaarkringen:

  • Jaarkring klas 1
  • Jaarkring klas 2
  • Jaarkring klas 3 en 4 vwo
  • Jaarkring klas 3, 4 en 5 havo
  • Jaarkring klas 5 en 6 vwo

De jaarkringen komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar.

De medezeggenschapsraad

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) en deelraden voor beide vestigingen, waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

De positie van de MR is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen.

De deelraden overleggen met de rectoren als vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag en hebben instemmings- of adviesrecht voor beleidsbeslissingen op vestigingsniveau. Daarmee zijn de MR en de deelraden de hoogste democratische organen binnen de school.

De MR bestaat uit een afvaardiging van de deelraden Nieuwegein en IJsselstein. In de MR hebben twee medewerkers uit Nieuwegein, één ouder en één leerling uit Nieuwegein, twee medewerkers uit IJsselstein, één ouder en één leerling uit IJsselstein zitting.

Samenstelling van de deelraden 2020-2021

Deelraad Cals College Nieuwegein

personeelsgeleding oudergeleding Leerling-geleding
dhr. W. de Bruin (secretaris) mevr. Z. Chin a Foeng Ayman Baghdadi
mevr. F. van Hemert dhr. W. Overbeek Denise van Nieuwkerk
mevr. S. Kolenbrander mevr. T. Sigterman-Schuld Dewi van Onselen
dhr. P. Kroes    
dhr. E. Verhoef    
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)    

Deelraad Cals College IJsselstein

personeelsgeleding oudergeleding leerlinggeleding
dhr. R. Koole (secretaris) mevr. S. Soullié-de Jong Blossom Michiels
dhr. A. Duijzer mevr. I. Stilting
dhr. D. Struijk (voorzitter)  
mevr. A. Protzman    

Medezeggenschapsraad (MR)

 
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)

dhr. W. de Bruin (secretaris)

dhr. A. Duijzer

dhr. D. Struijk

Roulerend: 1 ouder en 1 leerling per vestiging

   

Bestuurder
Gabriëlle Leijh

Ambtelijk secretaris
Janine du Mosch

Contact

Wilt u contact opnemen met de MR en/of deelraad, dan kunt u een mail sturen naar MRoudersCals@gmail.com