ANBI

Het Cals College is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en giften. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Lees er hier meer over.

ANBI gegevens Cals College

Hier vindt u alle informatie over de ANBI-gegevens van het Cals College (officiële naam: Stichting katholiek voortgezet onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o., SKVO) en de Cals Stichting.