Huisregels en leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

Leerlingen hebben op het Cals College rechten en plichten. Die liggen vast in het leerlingenstatuut. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over proefwerken en huiswerk maken. Leerlingen praten mee over de inhoud van het statuut. Dat gebeurt tijdens het overleg tussen de schoolleiding en de learning ambassadors. Omdat de afspraken gezamenlijk worden gemaakt, verwachten we dat iedereen zich eraan houdt.

Momenteel wordt het leerlingenstatuut herzien. Zodra de nieuwste versie beschikbaar is, komt hij beschikbaar op deze website.

Bekijk de huidige versie van het leerlingenstatuut.

Huisregels

In een grote school zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen en dat de school er goed uit blijft zien. Op het Cals College hanteren we duidelijke afspraken, gebaseerd op vertrouwen en verdraagzaamheid. Met onze huisregels willen we zorgen dat de lessen goed verlopen en dat de leeromgeving veilig en prettig is. Lees de huisregels hier.

Gezonde kantine

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

  • De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .
  • De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden [een watertappunt / een watercooler / kannen met water / flesjes water].

Onze ambitie

Onze ambitie is een gouden kantine:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
  • We bieden groente en fruit aan.
  • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Structureel beleid

Samen met onze cateraar van Leeuwen Catering brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.