Huisregels en leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

Leerlingen hebben op het Cals College rechten en plichten. Die liggen vast in het leerlingenstatuut. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over proefwerken en huiswerk maken. Leerlingen praten mee over de inhoud van het statuut. Dat gebeurt tijdens het overleg tussen de schoolleiding en de learning ambassadors. Omdat de afspraken gezamenlijk worden gemaakt, verwachten we dat iedereen zich eraan houdt.

Bekijk de huidige versie van het leerlingenstatuut.

Huisregels

In een grote school zijn regels nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen en dat de school er goed uit blijft zien. Op het Cals College hanteren we duidelijke afspraken, gebaseerd op vertrouwen en verdraagzaamheid. Met onze huisregels willen we zorgen dat de lessen goed verlopen en dat de leeromgeving veilig en prettig is. Lees de huisregels hier.