Magister

Magister is het administratiepakket waarmee de school werkt. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen een account om in te loggen. Zo kunnen ouders/verzorgers meekijken met hun kind en het zo nodig begeleiden. Ook zetten we Magister in bij tafeltjesavond. Leerlingen gebruiken hun account voor de ELO (Elektronische LeerOmgeving) en kunnen er huiswerk, studiewijzers en digitaal lesmateriaal vinden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten die vermeld staan. De definitieve resultaten worden uiteindelijk vastgesteld tijdens de rapportvergaderingen. Het rapportcijfer is het voortschrijdend gemiddelde van behaalde resultaten.

Wat kunt u doen via Magister:

  • ziekmelding kind doorgeven;
  • de cijfers en aanwezigheid van uw kind zien;
  • onderdelen van de ELO zien, zoals studiewijzers en digitaal lesmateriaal;
  • kijken wanneer huiswerk gepland staat.

Klik hier om in te loggen in Magister 6 Ouders en Leerlingen

Handleidingen Magister