Financiële zaken

De samenstelling en de hoogte van de schoolkosten voor het schooljaar 2020-2021 vindt u hier.
Dit zijn kosten zoals de vrijwillige bijdrage voor excursies, introductiedagen, sportactiviteiten, schoolmaterialen en ouderbijdragen.

Facturatie

We maken gebruik van digitale facturering. U ontvangt de facturen voor excursies, reizen, werkweken, ouderbijdrage en schoolbijdragen per e-mail. Na ontvangst van de factuur kunt u kiezen voor betaling via Ideal, éénmalige incasso of (vanaf een bepaald bedrag) in termijnen.

Ook de overeenkomst met de school, waarin u kunt aangeven welke extra activiteiten (zoals excursies of een (buitenlandse) reis) u voor uw dochter/zoon kiest, ontvangt u digitaal.

WIS Collect wordt door de school gebruikt om de facturen en betalingen van de schoolkosten te digitaliseren. Bekijk hier de handleiding en hieronder het instructiefilmpje.

Boeken

Het Cals College heeft voor alle leerlingen de boeken in eigen bezit en beheer. Het boekenpakket bestaat uit lesboeken (die één schooljaar aan de leerling uitgeleend worden) en werkboeken. Buiten deze regeling vallen de atlas, woordenboeken, sportkleding, rekenmachines, agenda’s, schriften etc. Bekijk hier het reglement boekenfonds.

Aan het eind van het schooljaar moeten de lesboeken weer worden ingeleverd. De werkboeken waarin geschreven wordt, hoeven niet ingeleverd te worden. Voor de inlevering van de lesboeken ontvangt de leerling een inleverformulier. Op dit formulier staan alle lesboeken die moeten worden ingeleverd en de datum, tijd en plaats waar de inlevering plaats zal vinden. Indien een lesboek niet wordt ingeleverd of onherstelbaar beschadigd wordt ingeleverd, volgt een boete ter grootte van de nieuwwaarde van het betreffende boek.

Het boekenpakket kan door de ouder/verzorger bij de start van het nieuwe schooljaar op school worden opgehaald. De datum, tijd en plaats van ophalen staan op het inleverformulier en de website van het Cals College.
Leerlingen kunnen voor boeken en overige lesmaterialen terecht bij de balie van het boekenfonds kamer K0.25, beneden in de gang naar de D en E-vleugel. Bij het boekenfonds kunnen ook  artikelen gekocht worden als schriften, rekenmachines, geodriehoeken, passers en dergelijke.

Als er vragen zijn, kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. A. Kwaaitaal, medewerker boekenfonds. Zij is bereikbaar van 08.30 tot 14.00 uur (behalve op vrijdag) via het algemene telefoonnummer 030-6036604.

Meer uitgebreide informatie over de financiële zaken vindt u in de schoolgids. Deze is te vinden onder Documenten.