Financiële zaken

De samenstelling en de hoogte van de schoolkosten voor het schooljaar 2020-2021 vindt u in het overzicht schoolkosten. Dit zijn kosten zoals de vrijwillige bijdrage voor excursies, introductiedagen, sportactiviteiten, schoolmaterialen en ouderbijdragen.

Facturatie

We maken gebruik van digitale facturering. U ontvangt de facturen voor excursies, reizen, werkweken, ouderbijdrage en schoolbijdragen per e-mail. Na ontvangst van de factuur kunt u kiezen voor betaling via Ideal, éénmalige incasso of (vanaf een bepaald bedrag) in termijnen.

Ook de overeenkomst met de school, waarin u kunt aangeven welke extra activiteiten (zoals excursies of een (buitenlandse) reis) u voor uw dochter/zoon kiest, ontvangt u digitaal.

WIS Collect wordt door de school gebruikt om de facturen en betalingen van de schoolkosten te digitaliseren. Bekijk de handleiding en hieronder het instructiefilmpje.

Boeken

Het Cals College heeft voor alle leerlingen de boeken in eigen bezit en beheer. Het boekenpakket bestaat uit lesboeken (die één schooljaar aan de leerling uitgeleend worden) en werkboeken. Buiten deze regeling vallen woordenboeken, sportkleding, rekenmachines, agenda’s, schriften etc. Meer informatie vindt u in het reglement boekenfonds.

Aan het eind van het schooljaar moeten de lesboeken weer worden ingeleverd. Voor de inlevering van de lesboeken ontvangt de leerling een inleverformulier. Op dit formulier staan alle lesboeken die moeten worden ingeleverd en de datum, tijd en plaats waar de inlevering plaats zal vinden. Indien een lesboek niet wordt ingeleverd, of onherstelbaar beschadigd wordt ingeleverd, volgt een boete.

Het boekenpakket kan door de ouder bij de start van het nieuwe schooljaar op school worden opgehaald. De datum, tijd en plaats van ophalen staan op het inleverformulier en de website van het Cals College.

Leerlingen kunnen voor boeken en overige lesmaterialen terecht bij de balie van het boekenfonds kamer K0.25, beneden in de gang naar de D en E-vleugel. Bij het boekenfonds kunnen ook artikelen gekocht worden als schriften, rekenmachines, geodriehoeken, passers en dergelijke.

Indien er vragen zijn, kunt u telefonisch contact opnemen met mw. A. Kwaaitaal, medewerker boekenfonds. Zij is bereikbaar van 08.30 tot 14.00 uur (behalve op vrijdag) via het algemene telefoonnummer 030-6036604.

Meer uitgebreide informatie over de financiële zaken vindt u in de schoolgids.