Over tweetalig onderwijs

We hebben op het Cals tweetalig onderwijs (tto) op havo- en vwo-niveau. Bij tweetalig onderwijs staan drie zaken centraal: taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Je leert Engels beheersen op een hoog niveau, je kijkt verder dan je eigen omgeving en je doet veel kennis en vaardigheden op. In het tto krijg je in de eerste drie jaren minstens de helft van de vakken in het Engels. Je gaat dus meteen met Engels aan de slag en leert de taal en de lesstof in één. Je krijgt ook de kans om de taal in de praktijk te gebruiken tijdens activiteiten zoals dramaworkshops, presentaties en excursies naar het buitenland. Je krijgt extra lesuren Engels om de taal in sneller tempo te leren. In het derde jaar werk je aan een Cambridge certificaat voor Engels.

Zeven van onze docenten zijn native speakers, dat wil zeggen dat ze Engels als moedertaal hebben. Je oefent het Engels ook tijdens verschillende culturele activiteiten, zoals ‘English on Show’ en ‘War Poetry’: hierbij voer je zelf sketches in het Engels op.

De wereld verkennen

Tweetalig onderwijs verbreedt je horizon, zowel tijdens je middelbare schooljaren als daarna. Je leert veel over de wereld buiten Nederland en hoe de wereld in onze eigen omgeving binnenkomt. Daarbij leer je na te denken over hoe je zelf in de wereld staat. We gaan ook echt op reis; onder andere in de tweede klas naar Engeland en in de derde klas op een uitwisseling met een Europese school. Via het Engels – de brug naar een groot deel van de wereld – kom je in aanraking met andere culturen en alles wat daar bij hoort. We willen graag dat je een echte wereldburger wordt, iemand die zich thuis voelt in de wereld.

Bovenbouw tweetalig onderwijs

Vanaf klas vier krijg je nog steeds een aantal (niet-profiel) vakken in het Engels. Net als in de onderbouw, zijn er ook in de bovenbouw extra activiteiten, zoals een serie debatworkshops en een excursie naar Brussel. Veel leerlingen doen mee aan de Model United Nations. Dat is een educatieve simulatie van de Verenigde Naties, waarin leerlingen leren over de prominente mondiale problemen en hoe de Verenigde Naties hiermee omgaan. We organiseren deze ook ieder jaar zelf. In de laatste twee jaren werk je aan een IB-certificaat: English Language and Literature. Een korte individuele internationale stage is een vast onderdeel van het tweetalige programma. Ook geven we het vak Global Perspectives. Je leert in het tto vaardigheden, zoals analyseren en kritisch denken, die erg goed van pas komen in het vervolgonderwijs.

Tweetalig gymnasium

Je kunt het tweetalig vwo ook combineren met een gymnasiumopleiding. Naast het programma voor tweetalig vwo krijg je in de brugklas Latijn en komt er in klas twee Grieks bij.