Kom je ook naar de open dag op 25 januari?

Over tweetalig onderwijs

We hebben op het Cals tweetalig onderwijs (tto) op havo­ en vwo niveau. Bij tweetalig onderwijs gaat het vooral om twee zaken: Engels en internationalisering.

Het belang van de Engelse taal spreekt voor zich. Het bedrijfsleven, de academische wereld en de culturele wereld gaan uit van een uitstekende beheersing van het Engels. Op universiteiten en hogescholen in ons land is het onderwijs vaak al in het Engels. Veel studenten volgen delen van hun studie in het buitenland. Ook in Nederland hanteren veel internationale bedrijven Engels als voertaal. Tweetalig onderwijs geeft leerlingen de kans Engels te leren beheersen op een hoog niveau.

Het tweede belangrijke onderdeel van ons tweetalige onderwijs is internationalisering. Je leert veel over Europa en over internationale zaken. Via het Engels – de brug naar een groot deel van de wereld – kom je in aanraking met andere culturen en alles wat daarbij hoort.

In het tweetalig onderwijs krijg je meer dan de helft van de vakken in het Engels. Daarnaast krijg je alle ruimte om de taal in de praktijk te brengen, bijvoorbeeld bij toneelworkshops, presentaties, een reis naar Engeland en een uitwisseling.