Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

De onderbouw – het junior programme – duurt drie jaar. Ongeveer 70% van de lessen wordt dan in het Engels gegeven. Onder de docenten bevinden zich momenteel zeven native speakers. Om jou sneller het Engels bij te brengen, is het aantal lesuren Engels hoger dan in de andere klassen. Daarnaast zijn er veel extra activiteiten. In de derde klas doe je examen voor een Cambridge-taalcertificaat.  

Bovenbouw

Vanaf klas 4 krijgen leerlingen nog steeds een aantal vakken in het Engels. In de bovenbouw tvwo is een belangrijke plaats ingeruimd voor het IB English programme (language and literature), een internationaal erkend certificaat dat een voorsprong oplevert in het vervolgonderwijs. In de bovenbouw thavo is dat het IB English B programme 

Leerlingen krijgen daarnaast het vak Global Perspectives, waarbij ze internationale vraagstukken bestuderen en dan vooral de verschillende perspectieven van waaruit er naar deze internationale vraagstukken gekeken wordt. Een korte internationale stage, die bij voorkeur internationaal/Europees gericht is en waarbij Engels de voertaal is, vormt een vast onderdeel van het tweetalige programma.  

Net als in de onderbouw, zijn er ook in de bovenbouw extra activiteiten, zoals debatworkshops en een dramaworkshop. Verder zijn er optionele activiteiten zoals een speaking contest of de  zogenaamde Model United Nations (MUN).

Lessentabellen

De lessentabellen zijn opgenomen in de schoolgids.