Onderbouw en bovenbouw TVWO

Onderbouw

De onderbouw – het junior programme – duurt drie jaar. De meeste vakken voor tweetalige leerlingen worden dan in het Engels gegeven. Om je in sneller tempo Engels bij te brengen, is het aantal lesuren Engels hoger dan in de andere klassen. In de eerste klas krijg je vier lesuren van 65 minuten Engels, twee meer dan andere klassen. We sluiten de onderbouw voor thavo af met het Cambridge First Certificate in English, voor tvwo leerlingen sluiten we af met het Cambridge First Certifate in English of het Cambridge Advanced English Certificate. Extra oefenen met het Engels doe je bij allerlei culturele en internationale activiteiten. Bij een aantal vakken krijg je les van een native speaker.

Lessentabel tvwo onderbouw

De lessentabellen zijn opgenomen in de schoolgids. Deze is te vinden onder Documenten.

Bovenbouw

Vanaf klas vier krijg je nog steeds een aantal vakken in het Engels. In de vijfde en zesde klas van het tweetalig vwo ga je aan het IB-English A Language and Literature programma werken, om een wereldwijd erkend certificaat te krijgen dat je gemakkelijker toegang geeft tot veel universiteiten buiten Nederland. Ook in de bovenbouw van het tweetalig havo werk je aan een internationaal erkend certificaat. Leerlingen krijgen daarnaast het vak Global Perspectives waarbij ze vanuit verschillende perspectieven internationale vraagstukken bekijken.

Alle leerlingen van de tto-afdeling lopen in hun vijfde studiejaar minimaal een week stage, die bij voorkeur internationaal/ Europees gericht is en waarbij Engels de voertaal is. Net als in de onderbouw, zijn er ook in de bovenbouw extra activiteiten. Zo is er een serie debatworkshops en een project over de Eerste Wereldoorlog.