Financiën tweetalig onderwijs

Het tweetalig onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee. Daarom is er een verplichte ouderbijdrage van € 385 vastgesteld. Daarnaast wordt er geen reguliere ouderbijdrage gevraagd. Uit de ouderbijdrage tto betalen we onder andere de ééndaagse excursies, de drama-workshops en de kosten voor deelname aan de tweetalige-examens. De kosten van de (meerdaagse) buitenlandse reizen/uitwisselingen en van de stage in de vijfde klas zijn bij deze bijdrage niet inbegrepen en komen daar voor de ouders dus nog bij. Ook brengen we de kosten van de gymnasiumexcursies voor tweetalig gymnasiasten die bovenop het normale tto-programma komen, in rekening. 

Het Cals College gaat ervan uit dat financiële problemen geen belemmering mogen zijn voor het volgen van een schoolopleiding. Daarom kunnen ouders in bijzondere gevallen een beroep doen op een schoolfonds door middel van een schriftelijk verzoek aan de rector. Lees hierover meer in de schoolgids.

Het Cals College is een door het Nuffic gecertificeerde senior TTO school.