Financiën tweetalig onderwijs

Het tweetalig onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee. Daarom is er een verplichte ouderbijdrage van € 385 vastgesteld. Daarnaast vragen we geen reguliere ouderbijdrage. Uit de ouderbijdrage tto betalen we onder andere de ééndaagse excursies, de dramaworkshops en de kosten voor deelname aan de tweetalige examens. De kosten van de (meerdaagse) buitenlandse reizen/uitwisselingen en van de stage in de vijfde klas zijn bij deze bijdrage niet inbegrepen en komen daar voor de ouders dus nog bij. Ook brengen we de kosten van de gymnasiumexcursies voor tweetalig gymnasiasten die boven op het normale tto-programma komen, in rekening.

Het Cals College heeft een fonds waarop een beroep kan worden gedaan als de studiekosten voor de ouders niet betaalbaar zijn.

Het Cals College is een door het Nuffic gecertificeerde senior TTO school.