Activiteiten op het tto

Ons tweetalig onderwijs is er niet alleen op gericht leerlingen een uitstekende beheersing van de Engelse taal mee te geven. Naast Engels, maar ook in samenhang daarmee, zijn de sleutelwoorden van de opleiding: cultuur, drama en internationalisering/Europa. Het programma heeft vaste onderdelen, maar het kan per jaar verschillen. Op het programma staan op dit moment:

Junior tto/onderbouw

 • dramaworkshops van Engelse theatergroepen in de eerste en tweede klas.– bijvoorbeeld over kinderen in Victoriaans Engeland en over de werken van Shakespeare,
 • English on Show – hierbij voer je zelf sketches in het Engels op,
 • studiereis naar Engeland in de tweede klas, waarbij leerlingen bij gastgezinnen verblijven,
 • uitwisseling in de derde klas met een school in Europa,
 • examen voor een Cambridge Certificate,
 • excursies, zoals naar Ieper in het kader van de Eerste Wereldoorlog.

Senior tto/bovenbouw

 • deelname (optional) aan debat-, spreek- en schrijfwedstrijden,
 • dramaworkshops over de Eerste Wereldoorlog en debatingworkshops,
 • excursie naar Brussel,
 • buitenlandse stage in de vijfde klas,
 • IB-English A Language & Literature (tvwo).