Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

Alle leerlingen van de brugklassen havo/atheneum en atheneum oriënteren zich in hun eerste leerjaar op het technasium via twee projecten.
Leerlingen van het tweetalig onderwijs en gymnasium kunnen in klas drie kennismaken met het technasium.

Gedurende een project zijn de leerlingen vier uur per week met de opdracht bezig. Aan het einde van het eerste leerjaar kunnen de leerlingen solliciteren naar een plek in het technasium voor de volgende leerjaren. Bij dit vak wordt gewerkt met opdrachten van buiten, in plaats van met vooraf vastgestelde leerstof. Zowel het eindproduct als het proces worden beoordeeld.

Bovenbouw

In de bovenbouw kun je het vak O&O kiezen als examenvak in de bèta-profielen. Uiteindelijk leidt dit tot een havo- of vwo- diploma met een certificaat technasium.

Het vak O&O is het examenvak van het technasium. Bij dit vak wordt gewerkt met opdrachten van ‘buiten’, in plaats van met vooraf vastgestelde leerstof en worden zowel het eindproduct als het proces beoordeeld. Leerlingen die het vak in de bovenbouw kiezen, doen dat vanuit een natuurprofiel. In het examenjaar ronden de leerlingen het vak af met een Meesterproef, die wordt begeleid vanuit het hoger onderwijs.