Hoe werk je op het technasium?

In het technasium gaat het om denken én doen. Bedrijven en instellingen zijn opdrachtgevers. De opdrachten hebben altijd een technische, natuurwetenschappelijke basis. Je werkt acht weken aan de opdracht: je onderzoekt het probleem en probeert een oplossing te ontwerpen en te bouwen. Onderdeel van het onderzoek dat je doet is een werkbezoek. Op deze manier krijg je een goed beeld van het brede terrein van bèta, natuur en techniek.

Je gaat op werkbezoek om een kijkje in de praktijk te nemen. Je ziet dan met eigen ogen waarvoor je werkt en leert. Je past je kennis toe en leert je fantasie te gebruiken om oplossingen te vinden. Je leert volgens een plan toe te werken naar een deadline. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie aan de opdrachtgever.

De manier van onderzoek doen is gelinkt aan de manier waarop in het hoger onderwijs onderzoek wordt gedaan: je leert op een projectmatige manier in een team te werken.