Financiën technasium

Het technasium onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee. W vragen van ouders  voor klas 2 en 3 een (niet-verplichte) ouderbijdrage van €140. Uit dit bedrag betalen we onder andere de één- daagse excursies, werkbezoeken en materiaal voor de werkplaats. Zonder die ouderbijdrage kan de school de extra activiteiten niet bekostigen. 

Het Cals College heeft een fonds waarop een beroep kan worden gedaan als de studiekosten voor de ouders niet betaalbaar zijn.

Het Cals College is een gecertificeerde technasiuminstelling. Kijk voor meer informatie op www.technasium.nl.