Testmogelijkheden

Leerlingen van onze school met dyslexie-, dyscalculieproblemen of leer- en gedragsproblematiek kunnen, na overleg met hun ouders, extern getest worden. Als de leerling op advies van de zorgcoördinator wordt getest, kan de schoolbijdrage 50% van de door ouders zelf betaalde kosten aan het testinstituut zijn. De maximale schoolbijdrage is € 150,-, waarbij de school ervan uitgaat dat zij het testrapport mag inzien.

Meer informatie kunt u krijgen bij zorgcoördinator mevr. N. Groen n.groen@cals.nl.