Rekenen en taal

Rekenen

Alle eindexamenleerlingen maken het rekeneindexamen. Van dit rekenexamen komt het cijfer op de examencijferlijst te staan. De rekenexamens zijn in havo 4 en 5 en in vwo 5 en 6. Voor de vwo-leerlingen telt het VO-rekenexamen mee in de kernvakkenregeling. Voor de havo-leerlingen moet het rekenexamen gemaakt zijn, maar telt het (vooralsnog) niet mee in de zak/slaagregeling. Het Cals College Nieuwegein heeft het volgende rekenbeleid:

  • in de opvanglessen voor klas 1 t/m klas 3 rekenen de leerlingen minimaal eenmaal per week;
  • leerlingen in de onderbouw maken beperkt gebruik van de rekenmachine;
  • we nemen elk jaar in de klassen 1, 2, 3 en in vwo 4 een diagnostische rekentoets af;
  • leerlingen oefenen met digitaal materiaal (DWO) dat door school beschikbaar wordt gesteld.

Het cijfer van de diagnostische rekentoets komt in Magister te staan en op het eindrapport.

Meer informatie over de rekentoets is te vinden op:

Taal

Alle schoolvakken stellen talige eisen aan leerlingen – variërend van teksten om te bestuderen tot vragen beantwoorden op een proefwerk. De taalvaardigheid van een leerling kan hierbij een beperkende rol spelen en hun leerproces vertragen. In ons taalbeleid richten we ons met name op het ontdekken en wegwerken van knelpunten in de leesvaardigheid van onze leerlingen.

Brugklasleerlingen maken aan het begin en aan het einde van het schooljaar een diagnostische tekstbegrip- en woordenschattoets. Aan het einde van het tweede en derde leerjaar maken leerlingen nog een tekstbegriptoets. Zo bepalen we het leesvaardigheidsniveau van de leerling en brengen we hun ontwikkeling in kaart. We bieden de leerlingen die ondersteuning kunnen gebruiken steunles of extra materiaal aan.