Rekenen en taal

Rekenen

Het landelijke examen rekenen is door het ministerie inmiddels afgeschaft, maar er wordt wel van de scholen verwacht dat het rekenonderwijs op niveau blijft. Het Cals College Nieuwegein heeft er voor gekozen om door te gaan met het rekenen, juist voor de vakken waarbij rekenen een rol speelt. Het blijkt dat leerlingen door het rekenen beter voorbereid zijn voor deze vakken.

Onderbouw

Het Cals College Nieuwegein heeft het volgende rekenbeleid:

  • In de opvanglessen rekenen de leerlingen minimaal één keer per week. Dit geldt voor alle leerlingen van klas 1 en 2 en voor alle leerlingen van havo 3 en zo mogelijk voor alle leerlingen van vwo 3.
  • Leerlingen oefenen thuis met digitaal materiaal (DWO) dat door school beschikbaar wordt gesteld.
  • Tijdens de wiskundelessen en toetsen wordt in de onderbouw het rekenmachinegebruik geminimaliseerd.
  • Ieder jaar wordt in alle klassen 1, 2 en 3 een rekentoets afgenomen.

Het cijfer van de rekentoets komt in Magister te staan en op het eindrapport.

Bovenbouw

Leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo hoeven geen examen rekenen meer te maken mits examen gedaan wordt in het vak wiskunde. Op de havo is het mogelijk om examen te doen zonder wiskunde. Deze leerlingen moeten een schoolexamen rekenen maken, zodat vervolgopleidingen een beeld hebben van het rekenniveau.

Dit cijfer komt op een bijlage bij het eindexamen, maar telt verder niet mee in de zak- en slaagregeling. Het schoolexamen rekenen wordt afgenomen in havo 4 bij de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

Taal

Alle schoolvakken stellen talige eisen aan leerlingen, variërend van teksten om te bestuderen tot vragen beantwoorden op een proefwerk. De taalvaardigheid van een leerling kan hierbij een beperkende rol spelen en hun leerproces vertragen. In ons taalbeleid richten we ons met name op het ontdekken en wegwerken van knelpunten in de leesvaardigheid van onze leerlingen.

Brugklasleerlingen maken aan het begin en aan het einde van het schooljaar een diagnostische tekstbegrip- en woordenschattoets. Aan het einde van het tweede en derde leerjaar maken leerlingen nog een tekstbegriptoets. Zo bepalen we het leesvaardigheidsniveau van de leerling en brengen we hun ontwikkeling in kaart. We bieden de leerlingen die ondersteuning kunnen gebruiken steunles of extra materiaal aan.