Kom je ook naar de open dag op 25 januari?

Ondersteuning

Leren kun je niet alleen en groeien gaat niet vanzelf. Er zijn verschillende mensen op het Cals die een rol spelen in het leer- en groeiproces van leerlingen.

Vakdocent
De vakdocent begeleidt de leerlingen bij het zo zelfstandig mogelijk leren van de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt voor een vak.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders en vakdocenten. Hij is verantwoordelijk voor de individuele ondersteuning en draagt zorg voor het groepsproces in zijn klas. In de klassen havo/vwo 3 zijn de mentoren belast met de begeleiding en de praktische uitwerking van het profielkeuzeprogramma. In de bovenbouw havo en vwo begeleiden de mentoren het verdere keuzeproces van studiekeuze en beroep in samenwerking met de decaan.

Decaan
Tijdens hun schoolloopbaan maken leerlingen via loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) een aantal malen belangrijke keuzes. Bij deze keuzes moeten ze niet alleen rekening houden met aanleg en belangstelling voor bepaalde vakken, maar ook met de toelatingseisen van vervolgopleidingen.  Ter ondersteuning van het keuzeproces maken wij gebruik van de website https://cals.dedecaan.net.

Leerlingen uit klas 3 t/m 6 en ouders kunnen contact opnemen met de decaan om vragen te stellen of een afspraak te maken. De decaan is mevrouw C.E. Oskam MEd, te bereiken via c.oskam@cals.nl.