Ondersteuning

Leren kun je niet alleen en groeien gaat niet helemaal vanzelf. Er zijn verschillende personen op het Cals College die een rol spelen in het leer- en groeiproces van de leerlingen.

Vakdocent

De vakdocent begeleidt de leerlingen bij het zo zelfstandig mogelijk opdoen van de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt voor een vak.

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders en vakdocenten. Hij is verantwoordelijk voor de individuele ondersteuning en draagt zorg voor het groepsproces in zijn klas.

In de klassen havo en vwo 3 zijn de mentoren belast met de begeleiding en de praktische uitwerking van het profielkeuzeprogramma. In de bovenbouw begeleiden de mentoren het verdere keuzeproces van studiekeuze en beroep in samenwerking met de decaan.

Decaan

Tijdens hun schoolloopbaan maken leerlingen via loopbaanoriëntatie en – begeleiding (lob) een aantal malen belangrijke keuzes. Bij deze keuzes moeten ze niet alleen rekening houden met aanleg en belangstelling voor bepaalde vakken, maar ook met de toelatingseisen van vervolgopleidingen. De decanen kunnen hierbij helpen. Ter ondersteuning van het keuzeproces maken wij gebruik van de website cals.dedecaan.net.

Ondanks zorgvuldige begeleiding bij de profielkeuze kan het in sommige gevallen voorkomen dat een wisseling van vak of profiel nodig is. Dit moet vóór de herfstvakantie in klas 4 besproken worden. Of een vak- of profielwisseling mogelijk is, hangt af van meerdere factoren, onder andere van het rooster, de groepsgrootte, de vakadviezen in klas 3 en eventuele achterstand bij nieuwe vak(ken). Het verzoek voor een wisseling dient de leerling in bij de schoolleider, na een eerste raadpleging van de decaan, die bekijkt wat voor gevolgen dit heeft met betrekking tot het toekomstperspectief.

Wisselingen na de herfstvakantie kunnen we wel bespreken, maar raden we doorgaans af. Ervaring heeft namelijk geleerd dat wisselingen in een later stadium problematisch zijn. Ook daarom is het maken van een goede en bewuste keuze in klas 3 erg belangrijk. Na de kerstvakantie in klas 4 of hoger kan niet meer van profiel of vak gewisseld worden. Leerlingen uit klas 3 t/m 6 en hun ouders kunnen contact opnemen met de decanen om vragen te stellen of een afspraak te maken.

De decanen zijn:

  1. Mw. C. Oskam c.oskam@cals.nl: alle derde klassen en havo 4 en 5
  2. Mw. E.M. van de Kamp e.vande.kamp@cals.nl vwo 4, 5 en 6

Ondersteuningsaanbod op het Cals College

Zie ook het school ondersteuningsplan/ ouderrapportage > 

Basisondersteuning:

LeerlingbegeleidingRemedial TeachingFaalangst / stress trainingGeynwijsHuiswerk
Anti-pestcoördinatorMentor PlusBeter ga je lerenNT2Echa Coaching
Vertrouwenspersoon

Cals Plus

GroepsbegeleidingIndividuele begeleidingTime out / rustige plekObservatie in de klasExpertisecentrum docenten
Ochtendgroep
Middaggroep