Ondersteuning

Leren kun je niet alleen en groeien gaat niet vanzelf. Er zijn verschillende mensen op het Cals die een rol spelen in het leer- en groeiproces van leerlingen.

Vakdocent
De vakdocent begeleidt de leerlingen bij het zo zelfstandig mogelijk leren van de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt voor een vak.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders en vakdocenten. Hij is verantwoordelijk voor de individuele ondersteuning en draagt zorg voor het groepsproces in zijn klas. In de klassen havo/vwo 3 zijn de mentoren belast met de begeleiding en de praktische uitwerking van het profielkeuzeprogramma. In de bovenbouw havo en vwo begeleiden de mentoren het verdere keuzeproces van studiekeuze en beroep in samenwerking met de decaan.

Decaan
Tijdens hun schoolloopbaan maken leerlingen via loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) een aantal malen belangrijke keuzes. Bij deze keuzes moeten ze niet alleen rekening houden met aanleg en belangstelling voor bepaalde vakken, maar ook met de toelatingseisen van vervolgopleidingen.

Een eventuele wisseling van een vak of profiel moet vóór de herfstvakantie in klas vier besproken worden. Of een vak- of profielwisseling mogelijk is, hangt af van meerdere factoren, o.a. van het rooster, de groepsgrootte, de vakadviezen klas drie en eventuele achterstand bij nieuwe vak(ken). Het verzoek voor een wisseling wordt ingediend bij de schoolleider na raadpleging van de decaan, die bekijkt wat voor gevolgen dit heeft met betrekking tot het toekomstperspectief. Wisselingen na de herfstvakantie kunnen wel besproken worden, maar worden doorgaans afgeraden.

Ervaring heeft namelijk geleerd dat wisselingen in een later stadium problematisch zijn. Ook daarom is het maken van een goede en bewuste keuze in klas drie erg belangrijk. Na de kerstvakantie in klas 4 kan niet meer van profiel of vak gewisseld worden.

Ter ondersteuning van het keuzeproces maken wij gebruik van de website https://cals.dedecaan.net.

Leerlingen uit klas 3 t/m 6 en ouders kunnen contact opnemen met de decaan om vragen te stellen of een afspraak te maken. De decaan is mevrouw C.E. Oskam MEd, te bereiken via c.oskam@cals.nl.