Kom je ook naar de open dag op 25 januari?

Dyslexie

Dyslexie kan uw kind flink in de weg zitten. Daarom willen we graag onze dyslectische en taalzwakke leerlingen begeleiden en ondersteunen. Aan het begin van de brugklas screenen we alle leerlingen op spelling en/of leesproblemen. Als we problemen constateren, dan bieden we begeleiding in kleine groepjes aan. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring komen altijd in aanmerking voor deze begeleiding.

De mogelijkheid bestaat dat we een leerling doorverwijzen naar een extern bureau voor verder onderzoek. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Dyslectische leerlingen in klas twee en hoger kunnen gebruik maken van de aanwezige begeleiders. Zij kunnen op eigen verzoek  problemen bespreken met de remedial teachers en eventuele vragen stellen.

Het Cals College heeft een uitgebreide brochure over de mogelijkheden, lees deze hier.

  Of, luister naar de brochure >

De dyslexiecoach is mevr. P. Koot, p.koot@cals.nl.
Voor informatie over auditieve ondersteuning (zoals luisterboeken en het gebruik van Apps en Kurzweil)
kunt u contact opnemen met mevr. H. de Jonge, h.de.jonge@cals.nl.