Ondersteuning

Leren kun je niet alleen en groeien gaat niet helemaal vanzelf. Er zijn verschillende personen op het Cals College die een rol spelen in het leer- en groeiproces van de leerlingen.

Vakdocent
De vakdocent begeleidt de leerlingen bij het zo zelfstandig mogelijk leren van de kennis en vaardigheden die voor zijn vak nodig zijn.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders en vakdocenten. Hij is verantwoordelijk voor de individuele ondersteuning en draagt zorg voor het groepsproces in zijn klas.
In de klassen havo/vwo 3 zijn de mentoren belast met de begeleiding en de praktische uitwerking van het profielkeuzeprogramma. In de bovenbouw havo en vwo begeleiden de mentoren het verdere keuzeproces van studiekeuze en beroep in samenwerking met de decaan.

Decaan
Tijdens hun schoolloopbaan maken leerlingen via loopbaanoriëntatie en – begeleiding (lob) een aantal malen belangrijke vakkenpakketkeuzes. Bij deze keuzes moet je niet alleen rekening houden met aanleg en belangstelling voor bepaalde vakken, maar ook met de toelatingseisen van vervolgopleidingen. Bij wisseling van vakkenpakket of profiel kunt u voor de mogelijkheden contact opnemen met de decaan.
Ter ondersteuning van het keuzeproces maken wij gebruik van de website http://cals.dedecaan.net.  Dit wordt gebruikt in alle jaarlagen met name op het vwo.
Ter ondersteuning van het keuzeproces op de havo maken wij gebruik van de website http://havistencompetent.nl.
Leerlingen uit klas 3 t/m 6 en ouders kunnen contact opnemen met de decaan om vragen te stellen of een afspraak te maken.
De decaan is mw. C. Oskam.