Nationaal Programma Onderwijs

Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs (tijdens en na corona). Het Cals College Nieuwegein kiest ervoor om de beschikbare gelden in te zetten op drie domeinen:

  • leren (cognitieve domein),
  • welbevinden (sociaal-emotionele domein),
  • persoonsvorming (vormende domein).

Wat er concreet onder ieder domein ingezet word, vind je in het document ‘NPO informatie ouderavonden 2022-2023’, onderaan deze pagina.

Rondom deze drie domeinen hebben we een breed aanbod gecreëerd. Dit aanbod bestaat onder andere uit:

  • cursussen/trainingen,
  • bijlessen,
  • steunuren,
  • clubs.

Wat wordt er aangeboden en hoe kan de leerling zich hiervoor inschrijven?

Overzicht: een overzicht van het aanbod is per jaarlaag, niveau en vak (ook vakoverstijgend) terug te vinden in onderstaande documenten. Deze documenten komen niet volledig overeen met het werkelijke aanbod, gezien de vertraging in publicatie. Voor jou als ouder kan het overzicht dienen als leidraad in gesprek met jouw kind.

Deelname/inschrijven: leerlingen kunnen zich inschrijven voor het extra aanbod via magister > activiteiten. Via magistermail krijgen ze van hun vakdocent extra informatie over het aanbod.

  • Vrijwillige deelname: leerlingen kunnen zich vrijwillig inschrijven als zij behoefte hebben aan extra ondersteuning.
  • Verplichte deelname: als een leerling bij zijn/haar overgang (of bij de evaluatie van een periode) het ‘advies’ heeft gekregen tot deelname, dan verwachten wij dat de leerling zichzelf inschrijft. De mentor zal dit monitoren.

Leerlingen kunnen terecht bij hun vakdocent/mentor voor vragen en opmerkingen over het aanbod, maar ook als zij denken iets extra’s nodig te hebben, buiten het aanbod in het overzicht.

Mellanie Huijsdens
Projectleider NPO, npo.ng@cals.nl

Documenten met betrekking tot NPO:

NPO informatie ouderavonden 2022-2023
NPO aanbod periode 3 jaarlaag 1
NPO aanbod periode 3 jaarlaag 2
NPO aanbod periode 3 jaarlaag 3
NPO aanbod periode 3 jaarlaag 4
NPO aanbod periode 3 jaarlaag 5
NPO aanbod periode 3 jaarlaag 6