Nationaal Programma Onderwijs

Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs (tijdens en na corona). Het Cals College Nieuwegein kiest ervoor om de beschikbare gelden in te zetten op drie domeinen:
– Leren (cognitieve domein)
– Welbevinden (sociaal-emotionele domein)
– Persoonsvorming (vormende domein)

Lees hierover meer op de ‘NPO-poster Cals Nieuwegein’ bij onderstaande documenten.

Rondom deze drie domeinen hebben we een breed aanbod gecreëerd. Dit aanbod bestaat onder andere uit:
– Cursussen/trainingen
– Bijlessen
– Steunuren
– Clubs

Dit aanbod vindt u per jaarlaag en vervolgens per niveau terug in onderstaande documenten. Deze documenten komen niet volledig overeen met het werkelijke aanbod, gezien de vertraging in publicatie. De leerling krijgt de informatie altijd in eerste lijn van zijn/haar docent en kan dit ook bespreken met de mentor. Voor u als ouder kan het overzicht dienen als leidraad in gesprek met uw kind.

Mellanie Huijsdens
Projectleider NPO, npo.ng@cals.nl

Documenten met betrekking tot NPO:

NPO-poster Cals Nieuwegein
NPO aanbod periode 1 jaarlaag 1
NPO aanbod periode 1 jaarlaag 2
NPO aanbod periode 1 jaarlaag 3
NPO aanbod periode 1 jaarlaag 4
NPO aanbod periode 1 jaarlaag 5
NPO aanbod periode 1 jaarlaag 6