ICT: Bring Your Own Device (BYOD)

Bring Your Own Device

Laptoponderwijs: voorbereiding op de toekomst

Er is een groeiende behoefte aan het inzetten van digitale leermiddelen. We werken vaker digitaal en leerlingen maken online quizzen om duidelijk te maken waar zij staan in het leerproces. We maken ook gebruik van de digitale omgeving van de gekozen lesmethodes. Leerlingen kunnen met een eigen laptop altijd en overal bij dit digitale materiaal en dat komt het onderwijs ten goede. Ze leren ondertussen omgaan met de digitale wereld, wat van belang is voor de toekomst. Het past met andere woorden in de tijd waarin we leven en de toekomst waarop we leerlingen voorbereiden.

Aanschaf eigen laptop leerlingen

We vragen alle leerlingen een laptop mee naar school te nemen of om thuis mee te werken. Dat kan prima een laptop zijn die thuis al in gebruik is. De laptop moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De systeemeisen waar een laptop aan moet voldoen, worden gecommuniceerd naar de nieuwe leerlingen en kunt u ook in het document aanbevolen systeemeisen lezen welke u hieronder kunt downloaden. De systeemeisen zijn dusdanig dat een laptop een middelbare schoolcarrière mee kan. Belangrijk aanvulling op de systeemeisen; In de praktijk is gebleken dat Chromebooks niet optimaal werken met onze schoolsystemen (o.a. geen programma’s kunnen installeren en stabiliteit verbinding maken met het netwerk). Daarom raden we Chromebooks af om aan te schaffen voor schoolzaken.

Lenen laptops

Een leerling kan in sommige gevallen van school een laptop lenen;

  1. Voor één dag: de leerling kan in de mediatheek vragen of er voor één dag een laptop beschikbaar is. Deze laptop mag het pand niet verlaten. Voordat de leerling naar huis gaat, maar uiterlijk 16.05 uur, wordt de laptop weer teruggebracht naar de mediatheek. 
  2. Voor een periode van maximaal twee weken: dit kan wanneer de eigen laptop ‘onderweg’ is (in bestelling/ter reparatie). De leerling kan zich dan wenden tot zijn/haar mentor. Indien de mentor het een terechte vraag vindt, stuurt deze een bericht naar de mediatheek. De mediatheek zal dan de mentor en de leerling een bericht sturen of er een laptop beschikbaar is en wanneer deze opgehaald kan worden. Deze laptop mag wél het pand verlaten. Hiervoor moet de leerling een document ondertekenen.

Financiële regelingen
Voor ouders met een inkomen rond bijstandsniveau, ouders die daar qua inkomen net boven zitten en ouders met meer dan één kind op Cals Nieuwegein is er een financiële regeling getroffen. Lees meer.

Heeft u vragen over ‘Bring Your Own Device’?
Bekijk dan onderstaande FAQ BYOD. Hier worden veelgestelde vragen van ouders beantwoord. Heeft u vragen over de aanschaf van een laptop, raadpleeg dan het document aanbevolen systeemeisen BYOD.