ICT: Bring Your Own Device (BYOD)

Bring Your Own Device

Laptoponderwijs: voorbereiding op de toekomst

Er is een groeiende behoefte aan het inzetten van digitale leermiddelen. We werken vaker digitaal en leerlingen maken online quizzen om duidelijk te maken waar zij staan in het leerproces. We maken ook gebruik van de digitale omgeving van de gekozen lesmethodes. Je kunt met een eigen laptop altijd en overal bij dit digitale materiaal en dat komt het onderwijs ten goede. Je leert ondertussen omgaan met de digitale wereld, wat van belang is voor de toekomst. Het past met andere woorden in de tijd waarin we leven en de toekomst waarop we jou voorbereiden.

Aanschaf eigen laptop leerlingen

We vragen alle leerlingen een laptop mee naar school te nemen of om thuis mee te werken. Dat kan prima een laptop zijn die thuis al in gebruik is. De laptop moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De systeemeisen waar een laptop aan moet voldoen, worden gecommuniceerd naar de nieuwe leerlingen en kun je ook in het document aanbevolen systeemeisen lezen (zie download onderaan deze pagina). De systeemeisen zijn dusdanig dat een laptop een hele middelbare schoolcarrière mee kan.

N.B. Belangrijke aanvulling op de systeemeisen: in de praktijk is gebleken dat Chromebooks niet optimaal werken met onze schoolsystemen (o.a. geen programma’s kunnen installeren en stabiliteit verbinding maken met het netwerk). Daarom raden we Chromebooks af om aan te schaffen voor schoolzaken.

Lenen laptops

Je kunt in sommige gevallen van school een laptop lenen:

  1. Voor één dag: je kunt in de mediatheek vragen of er voor één dag een laptop beschikbaar is. Deze laptop mag het pand niet verlaten. Voordat je naar huis gaat, maar uiterlijk 16.05 uur, breng je de laptop weer terug naar de mediatheek. 
  2. Voor een periode van maximaal vier weken: dit kan wanneer de eigen laptop ‘onderweg’ is (in bestelling/ter reparatie). Je kunt hierom vragen bij je mentor. Indien de mentor het een terechte vraag vindt, stuurt deze een bericht naar de mediatheek. De mediatheek stuurt dan de mentor en jou een bericht of er een laptop beschikbaar is en wanneer je deze kunt ophalen. Deze laptop mag wél het pand verlaten. Hiervoor moet je een document ondertekenen.

Financiële regelingen

Als er thuis geen laptop beschikbaar is en het ouders financieel niet mogelijk is er één aan te schaffen, kan er contact opgenomen worden met de mentor of schoolleider. De schoolleider zal dan een bericht naar ouders sturen of de school een leenlaptop ter beschikking stelt voor de rest van het schooljaar. Bij dat bericht zit de overeenkomst die de ouder tekent en waarmee de leerling de laptop bij de mediatheek op kan halen. Deze regeling geldt ook voor grafische rekenmachines.

Heb je vragen over ‘Bring Your Own Device’?
Bekijk dan onderstaande FAQ BYOD. Hier worden veelgestelde vragen beantwoord. Heb je vragen over de aanschaf van een laptop? Raadpleeg dan het document aanbevolen systeemeisen BYOD.

FAQ-Bring-Your-Own-Device

Aanbevolen-systeemeisen-BYOD-NG