Technasium

De eerste klas van het havo/atheneum en atheneum is voor alle leerlingen een jaar waarin ze zich oriënteren op het technasium. Je krijgt daar het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Het doel van het technasium is je te laten ervaren wat je in de maatschappij hebt aan vakken als wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Leerlingen van het tweetalig vwo en gymnasium kunnen als zij dat willen, in klas drie door middel van een kort project ook kennismaken met het technasium.

Hoe ga je te werk?
Bij O&O werk je in kleine groepjes aan verschillende projecten. De opdrachten komen van bedrijven, overheid en instellingen. Je denkt bijvoorbeeld met het Veenweiden Innovatiecentrum mee hoe het bodem- en watersysteem duurzaam gemaakt kan worden. Als de melkveehouderij verdwijnt, kun je het land dan benutten voor het telen van nieuwe gewassen, zoals wilde rijst en lisdodde? Welke aanpassingen moet je dan doen, ook als je rekening houdt met de verandering van het klimaat (hevige regenbuien)? Je zoekt dan naar oplossingen om deze gewassen te kunnen telen. Of je hebt een opdracht vanuit Space Expo: het ruimtevaartcentrum Nederland in Noordwijk. Je onderzoekt op welke manier je mensen lang in de ruimte kan laten doorbrengen. O&O doe je ook buiten de technasiumwerkplaats: je gaat op bezoek bij de opdrachtgever om met eigen ogen te zien waar het probleem over gaat. Je past je kennis toe en leert je fantasie te gebruiken om een oplossing te vinden. Je leert te werken volgens een plan dat is gericht op een deadline: het project moet dan klaar zijn. Dan presenteer je jullie oplossing aan de opdrachtgever. Eigenlijk precies zoals het later, als je een baan hebt, ook gaat.

Technasium Top Award
Je doet in de eerste klas twee projecten. Ga je in de tweede en derde klas door met het technasium, dan werk je aan vier projecten. Soms doen we mee aan wedstrijden, zoals de landelijke Technasium Top Award. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.technasiumtopaward.nl.

Verder met het technasium
Tijdens dit oriëntatiejaar wordt duidelijk of je voldoende motivatie en capaciteiten hebt om verder te gaan met het technasium in klas twee en drie. In de bovenbouw kun je het vak O&O kiezen als examenvak in de bètaprofielen.

Het Cals College is een gecertificeerde technasiuminstelling. Kijk voor meer informatie op www.technasium.nl.