Over havo/vwo en vwo

Heb je een havo- of vwo-advies, ben je breed georiënteerd of wil je juist je bèta talent ontdekken? Dan is het havo/vwo of vwo echt iets voor jou! Natuurlijk krijg je naast alle bekende vakken zoals Engels, wiskunde en aardrijkskunde, ook vakken als culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bovendien is de eerste klas van het havo/vwo en vwo voor alle leerlingen een oriëntatiejaar op het technasium.

Met een havo-advies kom je in het eerste jaar in een havo/vwo klas. Aan het eind van de eerste klas wordt de keuze gemaakt voor de havo of het vwo. Wanneer je een vwo-advies hebt, kom je in het eerste jaar direct in een vwo-klas.

In havo 2 op het Cals Nieuwegein doe je altijd iets extra’s:
• het tweetalig onderwijs of,
• het technasium of,
• de media academie: Nederlands en geschiedenis werken hier samen. Zoals een journalist kijk je naar de wereld om je heen. Je leert daarvoor verschillende media te gebruiken. Tegelijk leer je veel van de vakken Nederlands en geschiedenis.

Als je de havo doet, bereid je je voor op het hoger beroeps onderwijs, het hbo. Het is belangrijk dat je daarvoor een aantal vaardigheden en competenties leert. We besteden op de havo daarom veel aandacht aan: communiceren, onderzoeken, reflecteren, plannen en samenwerken.