Havisten Competent (HaCo)

De havo-afdeling is aangesloten bij de stichting Havisten Competent. Havisten Competent (HaCo) is een samenwerkingsverband tussen meerdere havo-scholen die dezelfde visie hebben op hoe havoleerlingen beter kunnen worden voorbereid op de overgang naar het hbo. Dit doen we door in te spelen op de havoleerlingen met voor het hbo relevante competenties: communiceren, onderzoeken, reflecteren, plannen en samenwerken.

De HaCo-visie komt terug in ons vakoverstijgend onderwijs als de media academie en het Cals Business College, maar er zijn ook wekelijkse HaCo-lessen in leerjaar 2 t/m 5. In deze lessen zijn er groepsvormende activiteiten en worden leerlingen voorbereid op een goede profiel- en studiekeuze waarbij ze vertrouwd raken met de competenties die het succes in het hbo vergroten. Ook de organisatie van het profielwerkstuk in het vijfde leerjaar is volgens de HaCo-methode opgebouwd. Met Havisten Competent bieden we havoleerlingen een stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving.