Tweetalig gymnasium

Leerlingen op onze tweetalige afdeling kunnen zich ook inschrijven voor het tweetalig gymnasium. Zij combineren dan de eisen van het tweetalig vwo met die van het gymnasium. Naast veel vakken in het Engels krijg je dan Latijn en Grieks. De lessen Latijn en Grieks komen deels in de plaats van lessen in andere vakken. Je volgt meer vakken dan de andere leerlingen en dus heb je óók meer huiswerk. Maar als je gemotiveerd bent, dan lukt het je!

Leerlingen die tweetalig gymnasium doen kunnen niet aan alle gymnasium excursies meedoen. In een aantal gevallen gaat het tto-programma voor.