Onderbouw en bovenbouw Gymnasium

Onderbouw

In de eerste klas heb je naast de vwo-vakken ook Latijn, in de tweede klas komt daar Grieks bij. Als je klas drie afsluit met voldoendes voor Grieks en Latijn, dan krijg je een gymnasiumcertificaat.

Bovenbouw

Voor een gymnasiumdiploma moet je ook vanaf de vierde klas Latijn of Grieks in je vakkenpakket hebben. Daarnaast krijgen onze gymnasiumleerlingen ook het vak kcv, klassieke en culturele vorming. Je maakt daarbij kennis met een aantal facetten van de klassieke cultuur die van invloed zijn geweest op onze eigen cultuur. Je houdt je daarom bezig met toneel, beeldende kunst en bouwkunst.

Lessentabel

De lessentabellen zijn opgenomen in de schoolgids. Deze is te vinden onder Documenten.