Onderbouw en bovenbouw Gymnasium

Onderbouw

Het gymnasium wordt gevormd door de vakken Grieks en Latijn. In de brugklas krijg je dus naast je vwo-vakken ook het vak Latijn. In de tweede klas komt Grieks erbij. Als extra motivatie kan je een Cals-gymnasiumcertificaat behalen als jij aan het einde van de derde klas onafgerond een 6,0 (of hoger) staat voor zowel Grieks als Latijn. Dit certificaat is dan een bewijs van jouw inzet over de eerste drie jaar van je gymnasiumcarrière.

Bovenbouw

Voor een gymnasiumdiploma moet je ook vanaf de vierde klas Latijn of Grieks in je vakkenpakket hebben. Daarnaast krijgen onze gymnasiumleerlingen ook het vak KCV, klassieke en culturele vorming. Je maakt daarbij kennis met een aantal facetten van de klassieke cultuur die van invloed zijn geweest op onze eigen cultuur. Je houdt je daarom bezig met toneel, beeldende kunst en bouwkunst.

Lessentabel

De lessentabellen zijn opgenomen in de schoolgids. Deze is hier te lezen.