Excellente school

 

Het Cals College Nieuwegein voert het predicaat Excellente School voor havo en vwo.

Het excellentieprofiel betreft het brede, uitdagende en vormende aanbod. We willen leerlingen namelijk goed voorbereiden op de wereld die voor hen ligt. Het aanbod bestaat uit:

  • De drie stromen in de school: het cultuurprofiel, het technasium en het tweetalig onderwijs
  • Versterkt taalonderwijs: Delf Scolaire (Frans,) Goethe (Duits), Cambridge (Engels) en HSK (Chinees)
  • Internationalisering
  • U-Talent en Olympiades voor bèta-leerlingen
  • Cals Business College (havo) en Jong Ondernemen (vwo) voor leerlingen met een economische interesse
  • Talentklassen, musicals en filmfestivals voor leerlingen met een culturele belangstelling
  • De Media Academie voor havo-leerlingen met interesse voor journalistiek, grafische vormgeving, vloggen en bloggen

Het excellentieprofiel betreft ook de onderwijsontwikkeling in de school:

  • Elke docent ontwikkelt onderwijs in de sectie én in een Docent Ontwikkel Team. Onze speerpunten op dit gebied zijn maatwerk, toetsing en ICT
  • Elke docent is of wordt geschoold in didactisch coachen. Dit doen we omdat we in onze lessen zoveel mogelijk op maat en formatief (tussentijdse vorderingen meten) willen werken. ICT zetten we daarbij in als dat het leren bevordert
  • In het jaarrooster maken we nadrukkelijk tijd vrij voor onderwijsontwikkeling.