Onderwijs

Op het Cals College Nieuwegein bieden we onderwijs in zes soorten eerste klassen.

havo/atheneum/gymnasium:

  • brugklas havo/atheneum, met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium,
  • eerste klas atheneum (vwo), met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium,
  • eerste klas gymnasium.

tweetalig onderwijs:

  • brugklas tweetalig havo/atheneum,
  • eerste klas tweetalig atheneum,
  • eerste klas tweetalig gymnasium.

Leerlingen verschillen van elkaar, in hun interesses, mogelijkheden en kwaliteiten. Door zes soorten klassen aan te bieden, proberen we recht te doen aan deze verschillen.