Maatschappelijke stage

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht een Maatschappelijke Stage (MaS) te lopen van 30 uur. Op het Cals College doen je dit in het derde leerjaar, buiten schooltijd. We werken samen met de gemeente Nieuwegein en andere VO-scholen in Nieuwegein en Vijfheerenlanden. Dit heeft geresulteerd in een digitale vacaturebank, genaamd de MaSbank van de gemeente Nieuwegein, waarin je als leerling een stage kunnen zoeken. Je mag ook zelf een stageplek regelen bij een organisatie zonder winstoogmerk, zoals de sportclub, bibliotheek of bijvoorbeeld de wereldwinkel.

Waar doe je de maatschappelijke stage?

Een MaS kun je lopen binnen de school, bij een maatschappelijke organisatie of bij een maatschappelijk project van een bedrijf zonder winstoogmerk. Het Cals College is onderdeel van het MaS Team Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. Via de digitale vacaturebank, de MaS-bank, kun je een stageplek zoeken, maar je mag ook zelf op zoek gaan naar een stageplek bij een organisatie zonder winstoogmerk, zoals de sportclub, bibliotheek, wereldwinkel e.d.

Waarom loop je de MaS?

In onze maatschappij is behoefte aan onderlinge betrokkenheid. Door deze stage ervaar je wat je kunt betekenen voor de wereld om je heen. Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en doet ervaringen op buiten school. Het leren dragen van verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor anderen zijn hierbij belangrijke aspecten. Een maatschappelijke stage doe je voor de ander en voor jezelf.

Voordelen van de MaS

  • Je komt in aanraking met andere mensen die jou iets kunnen leren.
  • Je ontdekt dat jouw inzet belangrijk is voor anderen.
  • Je wordt een stukje wijzer, niet alleen met kennis, maar vooral door ervaring op te doen.
  • Je brengt jouw ideeën mee naar een organisatie, waardoor je positieve impact maakt.
  • Je bent van waarde voor de wereld om je heen en dat geeft je een goed gevoel.

Waar kun je terecht met vragen?

De begeleiding vanuit school gebeurt door de stagecoördinator en de mentor van de leerling. Op de ouderavond ontvangen ouders meer informatie over de MaS. Tijdens introductielessen word je al op de hoogte gebracht van de MaS.
Vragen? Mail dan naar mw. A. Kwaaitaal, coördinator MaS: a.kwaaitaal@cals.nl.