Maatschappelijke stage

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht een Maatschappelijke Stage (MaS) te lopen van 30 uur. Op het Cals College doen ze dit in het derde leerjaar, buiten schooltijd.

We werken samen met Pulse en het Vrijwilligershuis Nieuwegein en de andere vo-scholen in Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. Dit heeft geresulteerd in een digitale vacaturebank, waarin leerlingen een stage kunnen zoeken. Leerlingen mogen ook zelf een stageplek regelen bij een organisatie zonder winstoogmerk, zoals de sportclub, bibliotheek of bijvoorbeeld de wereldwinkel.

Waarom loop je de MaS?

In een maatschappij waarin behoefte is aan onderlinge betrokkenheid willen wij jongeren laten ervaren wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Leerlingen maken kennis met vrijwilligerswerk en doen ervaringen op buiten school. Het leren dragen van verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor anderen zijn hierbij belangrijke aspecten. Een maatschappelijke stage doe je voor de ander en jezelf.

Voordelen van de MaS

  • Je komt in aanraking met andere mensen die jou iets kunnen leren.
  • Je ontdekt dat jouw inzet belangrijk is voor anderen.
  • Je wordt een stukje wijzer, niet alleen met kennis, maar vooral door ervaring op te doen.
  • Je brengt jouw ideeën mee naar een organisatie, waardoor je positieve impact maakt.
  • Je bent van waarde voor de wereld om je heen en dat geeft je een goed gevoel.

Waar kun je terecht met vragen?

De begeleiding vanuit school gebeurt door de stagecoördinator en de mentor van de leerling. Op de ouderavond ontvangen ouders meer informatie over de MaS. Tijdens introductielessen zijn de leerlingen al op de hoogte gebracht van de MaS. Heeft u vragen, mail dan naar mevr. D. Renes, coördinator MaS, d.renes@cals.nl