Maatschappelijke stage

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht een Maatschappelijke Stage (MaS) te lopen van 30 uur. Op het Cals College doe je dit in het derde leerjaar, buiten schooltijd.

We werken samen met Pulse en het Vrijwilligershuis Nieuwegein en de andere vo-scholen in Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. Dit heeft geresulteerd in een digitale vacaturebank, waarin je een stageplek kunt zoeken. Je mag ook zelf een stageplek regelen bij een organisatie zonder winstoogmerk, zoals de sportclub, bibliotheek of bijvoorbeeld een kringloopwinkel.

Waarom loop je de MaS?

In een maatschappij waarin behoefte is aan onderlinge betrokkenheid willen wij jou laten ervaren wat je kunt betekenen voor de maatschappij. Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en doet ervaringen op buiten school. Het leren dragen van verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor anderen zijn hierbij belangrijke aspecten. Een maatschappelijke stage doe je voor de ander en jezelf.

Voordelen van de MaS:

  • Je komt in aanraking met andere mensen die jou iets kunnen leren.
  • Je ontdekt dat jouw inzet belangrijk is voor anderen.
  • Je wordt een stukje wijzer, niet alleen met kennis, maar vooral door ervaring op te doen.
  • Je brengt jouw ideeën mee naar een organisatie, waardoor je positieve impact maakt.
  • Je bent van waarde voor de wereld om je heen en dat geeft je een goed gevoel.

Waar kun je terecht met vragen?

De begeleiding vanuit school gebeurt door de stagecoördinator en jouw mentor. Op de ouderavond ontvangen ouders meer informatie over de MaS. Tijdens introductielessen zijn de leerlingen al op de hoogte gebracht van de MaS. Heb je vragen? Stel deze dan via de mail aan mevr. D. Renes, coördinator MaS, d.renes@cals.nl