Maatschappelijke stage

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht een Maatschappelijke Stage (MaS) te lopen van 30 uur. Op het Cals College doe je dit in het 3e leerjaar, buiten schooltijd.

We werken samen met MOvactor en de andere vo-scholen in Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Dit heeft geresulteerd in een digitale vacaturebank, waar je een stageplek kunt zoeken. Je mag ook zelf een stageplek regelen bij een organisatie zonder winstoogmerk, zoals de sportclub, bibliotheek, wereldwinkel e.d.

In een maatschappij waarin behoefte is aan onderlinge betrokkenheid willen wij jongeren laten ervaren wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Leerlingen maken kennis met vrijwilligerswerk en doen ervaringen op buiten school. Het leren dragen van verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor anderen zijn hierbij belangrijke aspecten. Een maatschappelijke stage doe je voor de ander en jezelf.

De begeleiding vanuit school gebeurt door de stagecoördinator en de mentor van de leerling. Op de ouderavond ontvangen ouders meer informatie over de MaS. Tijdens introductielessen word je al op de hoogte gebracht van de MaS.
Vragen? Mail dan naar mw. A. Kwaaitaal, coördinator MaS: mas.nieuwegein@cals.nl