Leerlingen

Persoonlijk contact tussen onze leerlingen, docenten en medewerkers is belangrijk. De mentor is het eerste aanspreekpunt.

We vinden het belangrijk dat jij je betrokken voelt bij de school, dat je meedenkt en meepraat. De Leerlingenraad biedt daarvoor een goed platform.

Leerlingen verschillen van elkaar, hebben eigen interesses en kwaliteiten. Naast de vaklessen, is er daarom een breed aanbod van activiteiten.

Op Magister staat actuele informatie over behaalde cijfers, aanwezigheid. Op de ELO van Magister staan lesplanners en lesmateriaal.