Internationalisering

Visie

Onze pedagogische opdracht is om leerlingen in staat te stellen zich te ontwikkelen tot evenwichtige en volwassen mensen die steeds meer in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen en zo eigenaar te zijn van hun leren. Vanuit deze visie vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich ook internationaal oriënteren en hiermee een open blik ontwikkelen op de wereld om hen heen.

Aanbod

Onze visie vertaalt zich concreet in ons onderwijsaanbod, zowel binnen de lessen als in het extra-curriculaire aanbod.

Tweetalig onderwijs

Zo bieden wij tweetalig onderwijs aan op zowel de havo als het vwo. Het tweetalig onderwijs kent drie pijlers, die alle drie bijdragen aan onze visie. De drie pijlers zijn:

1. Taalvaardigheid Engels op een hoog niveau

2. Wereldburgerschap

3. Persoonsontwikkeling

Doeltaal, voertaal en versterkt taalonderwijs

Daarnaast bieden we alle talen aan volgens het ‘doeltaal = voertaal-principe’. In de taallessen wordt vanaf het eerste jaar de doeltaal gesproken. Ook hebben we versterkt taalonderwijs. Leerlingen krijgen de kans om bij ons op school diverse taalcertificaten te halen. Het Cals College Nieuwegein is een LinQ-school. Op LinQ-scholen hebben de vakken Frans en Duits een sterke positie.

Reizen

Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen zich internationaal oriënteren, bieden wij al onze leerlingen de gelegenheid om tenminste één keer in hun schoolcarrière naar het buitenland te gaan. Dit gebeurt in de voor-eindexamenklassen (havo 4 en vwo 5).

Uitwisselingen

Onze leerlingen krijgen de kans om deel te nemen aan één van de optionele reizen of uitwisselingen. Zo hebben we op dit moment een uitwisseling met Barcelona, Estland en China. Daarnaast organiseren we jaarlijks een reis naar Roemenië, die in samenwerking met de stichting Roemeense kinderhulp wordt opgezet. Lees hier meer over onze uitwisselingen >

Cals – Model United Nations

Elk jaar wordt er door onze leerlingen een CalsMUN (Model United Nations) georganiseerd, waarbij leerlingen van andere scholen uit zowel binnen- als buitenland gedurende een heel weekend op onze school deelnemen aan een nabootsing van de Verenigde Naties. Daarnaast kunnen onze leerlingen ook deelnemen aan MUN’s in binnen- en buitenland. De MUN’s zijn een mooi voorbeeld waar diverse aspecten van internationalisering samen komen. Leerlingen spreken daadwerkelijk leerlingen uit andere landen, verplaatsen zich in andere culturen en debatteren over internationale thema’s.