Informatie coronavirus

Het Cals College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten. Ook op bestuursniveau wordt de situatie gemonitord en nauwlettend gevolgd. De school handelt volgens de maatregelen van het kabinet en de daaruit voortvloeiende beslissingen van het bestuur.

Als er nieuwe informatie en/of maatregelen zijn, zullen deze ook hier gepubliceerd worden. Hou deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze mailen naar corona.ng@cals.nl

Laatste update: 22 januari 19:40 uur

22 januari

Beste ouders en leerlingen,

In mijn brief van vorige week kondigde ik aan dat we deze week zouden laten horen wat er gaat gebeuren met de uitgevallen toetsen van voor de kerst.

Die informatie komt iets later, namelijk aanstaande woensdag of donderdag.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Kwaaitaal

15 januari

Vandaag hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen over de invulling van het onderwijs tot en met 9 februari. Lees de brief hier.

6 januari

Vandaag hebben de ouders en leerlingen een brief ontvangen over de lockdown en het inhalen van uitgevallen toetsen. Lees de brief hier.

18 december

Vandaag hebben de ouders en leerlingen een brief ontvangen over de start van het nieuwe schooljaar en de online lessen. Examenklassen uitgezonderd. Lees de brief hier
Bekijk ook de Poster-Afspraken-tijdens-de-online-les.

17 december

Dinsdag 15 december hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen met informatie over het onderwijs tijdens de lockdown. Lees de brief hier.


30 november

Vandaag hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen over de mondkapjesplicht vanaf 1 december 2020. Lees de brief hier


25 november

Vandaag hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen met een corona update. Lees de brief hier 

17 november

Vrijdag 13 november hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen met een corona update. Lees de brief hier.

2 november

Op vrijdag 30 oktober hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen met een corona update. Lees de brief hier: Corona update 30-10-2020

30 oktober

Op 28 oktober hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen betreffende het verplicht dragen van een mondkapje binnen school. Lees de brief hier.

23 oktober

Vandaag hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen m.b.t. de coronamaatregelen na de herfstvakantie. Bekijk de brief hier. 

13 oktober

Vandaag hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen betreffende de mondkapjes: Brief leerlingen mbt gebruik mondkapjes

9 oktober

Vandaag hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen met een corona update .Lees de brief hier

8 oktober

Gisteren hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen betreffende de uitkomst van het gesprek met de medezeggenschapsraad inzake gebruik mondkapjes. Lees de brief hier.

2 oktober 

Vandaag hebben ouders en leerlingen een brief ontvangen over het dragen van een mondkapje, de ventilatie in school en het volgen van online lessen en de TEA week.

Lees de brief hier: Brief mondkapjes, ventilatie, online lessen en TEA week

Ook hebben ouders een brief ontvangen vanuit het bestuur over het advies tot dragen van een mondkapje;

Lees de brief hier: Brief advies mondkapjes

25 september

Geachte ouders, beste leerlingen,

Tot dit moment zijn 5 leerlingen en 3 docenten positie getest. Ongeveer 15% van de leerlingen is nu thuis, vaak vanwege verkoudheidsverschijnselen en/of in afwachting van de uitslag van een test. Dat aantal liep aan het begin van de week sterk op, maar lijkt nu te stabiliseren. Het aantal docenten dat nu vanaf huis lesgeeft loopt terug, ook omdat docenten nu sneller getest worden en de uitslag krijgen.

Bij dit bericht zitten twee bijlagen: een Q&A over de meest gestelde vragen over corona en een protocol over ziekmelden en thuisblijven. De Q&A en het protocol worden ook op de website geplaatst en waar nodig krijgen ze een update. Bij het protocol volgen we overigens de richtlijnen van de GGD. Zodra die aangepast worden, passen we het protocol aan. Dat laten we u dan weten.

Bekijk hier de meest gestelde vragen (Q&A) over corona
Bekijk hier het protocol Corona 

Jeroen Kwaaitaal
rector Cals College Nieuwegein

22 september

Vanmiddag hebben alle ouders en leerlingen een mail ontvangen over wanneer en hoe lang je thuis blijft in geval van corona (klachten).

Lees de brief hier: Mail: hoe lang en wanneer blijf je thuis

19 september

Gister hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen vanuit het bestuur inzake het coronavirus.
Lees de brief hier: Brief vanuit bestuur inzake coronavirus

12 september

Gister hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen over thuisonderwijs en buitenschoolse activiteiten.

Lees de brief hier: Brief thuisonderwijs en buitenschoolse activiteiten

4 september

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen met informatie over de eerste lesweek en corona maatregelen.
Lees de brief hier: Brief eerste lesweek en corona maatregelen.

Bekijk bijlage met de poster met de regels in onze school van het RIVM hier 

25 augustus

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen met informatie over de situatie rondom corona en de start van het nieuwe schooljaar.
Lees de brief hier: Brief start schooljaar coronasituatie 

18 juni 2020

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen m.b.t. de aanpassingen in onderwijs van 22 juni t/m 10 juli. Lees de brief hier: Aanpassingen onderwijs 22-6 tm 10-7

28 mei 2020

Op 26 mei hebben alle leerlingen uit havo 5 en vwo 6 een brief ontvangen over de resultaatverbeteringstoetsen, 4 juni en de diploma-uitreiking. Lees de brief hier: Resultaatverbeteringstoetsen, 4 juni en de diploma-uitreiking.

27 mei 2020

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen met alle informatie omtrent de heropening van de school op 2 juni.
We hebben tevens de plattegrond van het gebouw en de fietsenstallingen met alle aanfiets- en looproutes meegestuurd.

22 mei 2020

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen betreffende de opening van de school op 2 juni as. Lees de brief hier: openstelling school 2 juni

8 mei 2020

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen over het hervatten van de lessen op 2 juni. Lees de brief hier: Hervatting lessen vanaf 2 juni 2020

17 april 2020

Beste ouders en leerlingen,

Deze week waren voor het eerst weer meer leerlingen tegelijk in school. Examenleerlingen die kwamen herkansen, werden bij de ingang opgevangen om hun handen te ontsmetten en dan in de vooraf bedachte looproute naar hun lokaal te gaan. Dat ging goed. Met de herkansers waren deze week ook meer collega’s even op school, om te surveilleren. Die waren blij om weer ‘live’ contact met leerlingen te hebben, al was het op 1,5 meter afstand.

We staan aan de start van de meivakantie. De meest vreemde waarschijnlijk die we ooit hebben meegemaakt. Waar we normaal uitzien naar Koningsdag, 4 en 5 mei, de eerste terrasjes of de trip naar het buitenland, gaan we nu vooral binnen blijven. Volgende week komt het kabinet met meer informatie over openstelling van scholen na de meivakantie. Met deze informatie maken wij een plan voor mogelijke heropening van het Cals. We zullen jullie daarover berichten.

Vorige week hebben veel leerlingen de online enquête over het thuisonderwijs ingevuld. Dat heeft ons een goed beeld gegeven van waar leerlingen tevreden over zijn en wat aandachtspunten zijn. Het thuisonderwijs lijkt voor de meeste leerlingen goed op gang te zijn gekomen. Ze weten docenten en mentoren te vinden.

Het ineens zelf inplannen van al het werk is het lastigst.  Vandaar dat er heel duidelijk wordt gevraagd om al het werk en ook de online lessen te vermelden bij het huiswerk in Magister. Veel docenten doen dit al. Degenen die dit nog onvoldoende doen, moeten hiermee aan de slag na de meivakantie. Het resultaat van de enquête treffen jullie hier: Infographic resultaten Enquête Thuiswerken

Ik wens jullie allemaal een goede vakantie ondanks de beperkingen.

Jeroen Kwaaitaal
rector Cals College Nieuwegein

17 april 2020

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een flyer van de GGD ontvangen waarin informatie over corona staat voor jongeren. Lees de flyer hier: Jongeren Corona GGD

9 april 2020

Vandaag hebben de examenleerlingen havo 5 en vwo 6 een brief ontvangen betreffende het tijdpad naar de uitslag en de herkansingen. Lees de brief hier: Havo 5 Vwo 6 – Tijdspad uitslag en herkansingen eindexamen 1920

7 april 2020

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een brief ontvangen over de afronding van het schooljaar.
Lees de brief hier: Brief ouders en leerlingen-Vooruitblik afronding schooljaar

1 april 2020

Beste leerlingen, medewerkers en ouders,

Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat de scholen in ieder geval tot 21 april gesloten blijven. Voor ons betekent dit dat er na de eerder genoemde datum (7 april) nog 8 lesdagen bijkomen waarin het onderwijs op afstand plaats moet vinden. Vervolgens begint bij ons de meivakantie. Hoe het na de meivakantie verder gaat, is nog onduidelijk. Er werd aangegeven dat de maatregelen ook nog langer kunnen duren, maar dat het geen zin heeft daarop vooruit te lopen.

Wij willen de komende dagen wel vooruit gaan kijken naar de afronding van het schooljaar. Op welke manier gaan we de overgang naar het volgende leerjaar bepalen? Komt er wel of niet een afsluitende proefwerkweek op school op of afstand?

We sturen begin volgende week een brief met de toelichting hoe we dit aan gaan pakken.

Zoom en Teams:

Zoom krijgt inmiddels heel slechte kritieken, omdat de persoonsinformatie die zij verzamelen, wordt doorverkocht. Teams is wel veilig.

Afgelopen maandag hebben alle niet-examenleerlingen een inlog gekregen voor Teams. Voor het weekend zullen ook alle examenleerlingen deze inlog ontvangen hebben.

Nu Teams gebruikt kan worden met leerlingen, zullen docenten het gebruik van Zoom afbouwen en het zo snel mogelijk niet meer gebruiken. 

Met vriendelijke groet,
drs. J.M. Kwaaitaal, rector

 

30 maart 2020

Vandaag hebben de ouders en leerlingen uit tto 2 een bericht ontvangen over de annulering van de Engelandreis.
Lees de brief hier: Annulering Engelandreis schooljaar tto 2 2019-2020

30 maart 2020

Vandaag hebben de ouders en leerlingen uit vwo 5 een bericht ontvangen over de annulering van de reisweek die na de meivakantie zou plaatsvinden. Lees de brief hier: Annulering reisweek vwo 5 

30 maart 2020

Vandaag is een brief verzonden naar ouders en leerlingen havo 5 en vwo 6 over de afronding van het examenjaar.
Lees de brief hier: Afronding examenjaar havo 5 vwo 6 2020 

27 maart 2020

Vandaag hebben alle ouders en leerlingen een brief van de rector ontvangen waarin hij toelichting geeft op hoe we het onderwijs organiseren.
Lees de brief hier: Hoe organiseren we het onderwijs

24 maart 2020

Betreft: Centrale Eindexamens gaan niet door

Aan examendocenten, examenleerlingen en hun ouders

Het zijn onzekere tijden voor onze examenleerlingen en hun docenten. Vanmiddag heeft minister Slob in een persconferentie duidelijkheid gegeven over het examen. Hij heeft de volgende maatregelen afgekondigd:

 • Er is dit jaar geen Centraal Examen.
 • Leerlingen kunnen desondanks een volwaardig diploma uitgereikt krijgen.
 • Dat wordt vastgesteld op basis van de eindcijfers van het Schoolexamen.
 • Voor het afronden van het schoolexamen komt meer tijd, tot begin juni.
 • Scholen wordt aangeraden om nog af te nemen schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te organiseren.
 • Een uniforme zak-slaagregeling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
 • Leerlingen die op basis van het Schoolexamen nog niet zijn geslaagd, houden het recht op herkansing.

Deze maatregel begon zich de afgelopen twee dagen steeds verder af te tekenen. Het is gezien de huidige situatie een logische beslissing. De beslissing heeft wel veel consequenties en we hebben enkele dagen nodig om deze in beeld te brengen en daar adequate maatregelen voor te nemen. De geplande herkansingen van aanstaande maandag, dinsdag en woensdag worden in ieder geval verschoven naar een nog nader te bepalen moment.

Aanstaande maandag willen we aan alle betrokkenen communiceren hoe we het examenjaar gaan afronden:

 • Een nieuwe datum voor de herkansingen
 • De manier waarop de herkansingen afgenomen gaan worden
 • Hoe de examenleerlingen daarop worden voorbereid

Deze periode geeft veel onzekerheid en stress bij alle betrokkenen. Ook zal het voor veel leerlingen een teleurstelling zijn dat het examenjaar op deze manier ‘wegloopt’. Het is helaas niet anders. Als schoolleiding zullen we proberen onze examenleerlingen en docenten zo goed mogelijk te helpen om het examenjaar goed af te kunnen ronden.

Met vriendelijke groet,
Dhr. drs. J.M. Kwaaitaal, rector

24 maart 2020

Bring Your Own Device ook voor thuisonderwijs

Vanaf schooljaar 2020–2021 vragen we alle leerlingen een laptop mee naar school te nemen, omdat er in het reguliere onderwijs steeds meer digitaal en online wordt gewerkt. Op dit moment hebben we, vanwege het coronavirus, te maken met afstandsleren. Sommige leerlingen lenen hiervoor een laptop van school, anderen schaffen vast een laptop aan die ze volgend jaar ook kunnen gebruiken.

De regelingen voor BYOD gingen pas in op 1 april. Vanwege de huidige situatie kunt u per direct gebruik maken van de regelingen.

Lees meer over de aanvraag van deze financieringsregeling.

23 maart 2020

Vandaag zijn brieven naar ouders en leerlingen gestuurd over de internationale stage voor tvwo 5 en de IB examens voor tvwo 6. Bekijk de brieven door op de links te klikken.

18 maart 2020

Beste examenleerlingen,

Gisteren heeft het ministerie van OCW aangegeven dat de schoolexamens van examenleerlingen wel afgenomen kunnen worden ondanks het feit dat de scholen voor andere leerlingen dicht zijn. Leerlingen moeten wel klachtenvrij zijn. Vervolgens is er in tal van media aangegeven dat er ook weer lessen aan examenleerlingen gegeven mogen worden. Dat laatste is niet het geval. De VO-raad schrijft hierover het volgende:

Onderwijs voor examenkandidaten op scholen niet hervat
Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM.

Wat betekent dit concreet:

Schoolexamens inhalen
Een aantal leerlingen moet nog schoolexamens inhalen door afwezigheid op het eerste moment van afname. Dit inhalen gaat door. Je hebt daar al bericht over ontvangen als je schoolexamens van de schoolexamenweek Pasen gemist hebt.

Handvaardigheid, CPE
Er wordt een apart bericht verstuurd aan de leerlingen die handvaardigheid als examenvak volgen.

Herkansingen
Leerlingen die geen schoolexamens hebben ingehaald uit de schoolexamenweek Pasen, mogen herkansen. Deze herkansing stond gepland op 27 maart. We gaan dit anders organiseren om de groepen leerlingen niet te groot te laten worden.

Op maandag 30 maart plannen we de herkansingen voor de Havo-5 leerlingen in en op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april de herkansingen voor de VWO-6 leerlingen. De exacte indeling volgt nog. We zullen de groepen leerlingen klein houden en in verschillende lokalen plaatsen, verdeeld over het gebouw.

Herkansingen schoolexamenvakken zonder CE
Voor vakken die geen centraal examen kennen en dus met het schoolexamen worden afgerond, kan een kandidaat die een eindcijfer behaalt dat lager is dan een 6, een herexamen afleggen. Dat betreft ckv, maatschappijleer, kgl, wiskunde d, informatica, en het profielwerkstuk. Deze herkansing stond gepland op 31 maart. We verplaatsen deze naar 6 april. Als het jou aangaat krijg je bericht van je docent.

O&O meesterproef
Er wordt een apart bericht verstuurd aan de leerlingen die O&O als examenvak volgen.

Inzien schoolexamens
Door de bijzondere omstandigheden die nu gelden, is het inzien van gemaakte schoolexamens bemoeilijkt. Als je als leerling een schoolexamen wilt inzien stuur je de vakdocent hierover een bericht. De docent zal dan naar aanleiding van het gemaakte werk aangeven hoe je je goed kunt voorbereiden op de herkansing.

Op een later tijdstip kunnen de schoolexamens nog worden ingezien als daar behoefte aan is.

Tot slot

De geplande examentrainingen van Lyceo van 2 en 3 april gaan niet door.

We zijn op dit moment Microsoft Teams voor examenleerlingen aan het inrichten omdat we merken dat Magister af en toe hapert. Zodra dit werkt krijg je daarover bericht.

Onder dit bericht staan nog een paar passages uit de kamerbrief ‘maatregelen examens VO vanwege het Coronavirus’ die voor jullie interessant kunnen zijn. De complete brief is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/brief-aan-de-tweede-kamer-inzake-maatregelen-examens-voortgezet-onderwijs-vanwege-het-corona-virus

Succes met alle voorbereidingen,

Het examensecretariaat, meneer Buijs en meneer Rus

De minister schrijft in zijn brief:

Schoolexamens afnemen op de school
Scholen zijn op dit moment volop bezig met het zo goed mogelijk organiseren van onderwijs op afstand voor hun examenkandidaten. Daar rekenen de leerlingen en ik ook op. Hiervoor is het noodzakelijk dat het schoolexamen, als onderdeel van het eindexamen, zo goed als mogelijk doorgang kan vinden. In afstemming met het RIVM wordt er daarom per direct ruimte gegeven om schoolexamens af te nemen op de scholen. Onverkort blijft van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven.

Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. Tegelijkertijd mag er van leerlingen worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Zij mogen er op vertrouwen dat scholen zich aan alle voorschriften van het RIVM houden. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen van hun diploma zich gedwongen voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen scholen deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

Centrale examens
De schriftelijke centrale examens, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start, gaan vooralsnog gewoon door. Indien er tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, volgt een nieuwe afweging. We houden daarbij met alles rekening. Op dit moment worden hier scenario’s voor ontwikkeld. Scholen worden hierover dan zo snel mogelijk geïnformeerd, uiterlijk op 6 april.   

18 maart 2020

Beste ouder(s) en leerlingen,

De school is inmiddels voor de derde dag dicht. Onze collega’s doen hun uiterste best om alles zo goed als mogelijk digitaal klaar te zetten voor hun leerlingen. Dat betekent ook dat er in korte tijd veel op de leerlingen afkomt. Dat kan voor leerlingen wat overweldigend zijn. We hebben onze collega’s gevraagd per les helder aan te geven wat het (t)huiswerk is.

Het is vervelend dat Magister de drukte regelmatig niet aankan, dus we hopen dat zij hun zaken snel op orde krijgen. Het is goed om niet in paniek te raken als Magister het even niet doet. Er is genoeg tijd om aan opdrachten te werken en de huidige situatie zorgt ervoor dat zaken soms anders lopen dan gepland.


We realiseren ons dat leerlingen onder veel verschillende omstandigheden thuis aan het werk zijn. Soms werken beide ouders thuis en komt de vraag aan ons of de leerling een laptop mag lenen, omdat alles thuis in gebruik is. Dit is dan uiteraard mogelijk. Andere leerlingen hebben misschien zieke familieleden en moeten thuis meer doen om het huishouden draaiende te houden. Thuis werken is niet hetzelfde als op school werken en daar zullen we in opdrachten en deadlines rekening mee moeten houden.


Het is verstandig om een zeker ritme aan te houden op deze dagen. Bijvoorbeeld door te werken op vaste uren of de tijden van de lesuren aan te houden.


Onze examenleerlingen en hun ouders krijgen apart bericht over de gang van zaken die specifiek voor hen zal gelden.

De mentoren blijven natuurlijk beschikbaar als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Met vragen of opmerkingen kunnen jullie hen altijd mailen.

De schoolleiding

18 maart 2020

We willen jullie laten weten dat de storing met Magister weer is verholpen.
Magister is weer bereikbaar.

18 maart 2020

Helaas hebben we momenteel weer te maken met een storing van Magister.
Wanneer de problemen zijn verholpen, laten we dat op deze pagina weten.

17 maart 2020

Beste leerlingen, de problemen met Magister zijn verholpen. Magister is weer normaal te benaderen.

17 maart 2020

Beste leerlingen,
Momenteel is het niet mogelijk om in te loggen in Magister Web. Het is helaas nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Door het vele gebruik van Magister in het land, is het systeem soms overbelast. We gaan er vanuit dat Magister zijn best doet zo snel mogelijk met oplossingen te komen.
Magister blijft leidend voor het werk dat docenten opgeven, maar bedenk ook dat er nog weken de tijd is om alle opdrachten te maken.

16 maart 2020

Beste ouder(s) en leerlingen,

Gisteren is een eerste bericht gestuurd over de sluiting van de school tot en met 6 april. Voor de medewerkers van de school, ouders en leerlingen is dit een uitzonderlijke situatie.
Voor dit moment hebben we een aantal zaken op een rij gezet hoe we dingen gaan aanpakken om ervoor te zorgen dat het onderwijs aan onze leerlingen zo goed als mogelijk door kan gaan.

Aanwezigheid op school
Vandaag en morgen tot 17.00 uur kunnen leerlingen naar school komen om hun schoolboeken op te halen. Daarnaast wordt een enkele leerling op school opgevangen, omdat zijn/haar ouders een aangewezen cruciaal beroep hebben en er thuis geen opvang is. Verder is de school niet toegankelijk voor leerlingen.
Ook de medewerkers werken zoveel als mogelijk thuis. De schoolleiding is aanwezig op school, voor zover dat mogelijk is.

Lesmateriaal
De komende drie weken werken leerlingen thuis, zelfstandig, aan hun schoolvakken. Dat is voor leerlingen een nieuwe situatie. Docenten willen in deze periode zicht houden op de studievoortgang van hun leerlingen. Ze zijn daarom nu druk in de weer om lesplanners in Magister op te nemen. Waar mogelijk worden deze verrijkt met instructiefilmpjes, test-jezelf en inleveropdrachten. Dat materiaal staat natuurlijk niet van de ene op de andere dag klaar. Binnen vaksecties wordt hierin samengewerkt, zodat lesplanners en materiaal ook beschikbaar komen voor de klassen waarvan de docent op dit moment ziek is.
Hoe je het wendt of keert: digitaal lesmateriaal met een docent op afstand is natuurlijk geen ideale (pedagogische) situatie, maar het is helaas niet anders.

Toetsen
In de komende weken zijn er vanzelfsprekend geen toetsen. Het betekent dat we de aanvankelijke planning van de toetsen, van nu tot het einde van het schooljaar, anders moeten plannen en inrichten. Hoe we dat precies moeten inrichten, weten we nog niet. Wat we wel weten: als leerlingen aan de slag gaan met de lesplanners en consequent de opdrachten daarvan maken, dan zullen ze niet de dupe kunnen worden van de nu ontstane situatie.

Examenleerlingen
We verwachten op korte termijn instructie van het ministerie wat er gaat gebeuren met de examens. Aan de hand daarvan bepalen we op welke manier we onze examenleerlingen zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het examen, niet alleen in de komende drie weken, maar ook daarna. Daarover volgt nog informatie. Examenleerlingen werken nu met behulp van de lesplanners uit Magister. De geplande herkansingsronde van 27 maart wordt mogelijk verschoven naar een nog nader te bepalen moment.

Contact met de mentor
We willen de leerlingen vragen om de mentor op de hoogte te houden van hoe het met hen gaat, mocht er iets aan de hand zijn.

Tafeltjesavond
De geplande tafeltjesavond van 8 april gaat niet door.

Communicatie
Op de website van het Cals komt een aparte plek waar alle communicatie over de huidige situatie is terug te vinden.
We houden u op de hoogte van de situatie op het Cals, mochten er nieuwe maatregelen komen vanuit de overheid. Examenleerlingen kunnen een apart bericht verwachten in de loop van deze week.

Met vriendelijke groet,
Dhr. drs. J.M. Kwaaitaal, rector

15 maart 2020

Geachte ouders, beste leerlingen,

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle basisscholen en middelbare scholen vanwege het coronavirus tot 6 april de deuren sluiten. Voor de leerlingen betekent dit dat zij in deze periode geen lessen of andere onderwijsactiviteiten hebben op school.

Aan de docenten hebben we gevraagd om lesmateriaal en lesplanners online beschikbaar te maken, zodat leerlingen thuis verder kunnen werken. Examenleerlingen willen we ondanks de ontstane situatie natuurlijk goed voorbereiden op hun examen. Op beide locaties zal daarover zo spoedig mogelijk duidelijkheid gegeven worden op basis van de richtlijnen van het ministerie die spoedig worden verstrekt.

Voor kinderen van ouders die werken in de vitale sectoren van onze samenleving geldt dat zij welkom zijn in de school. Zij krijgen een ruimte toegewezen waar ze onder begeleiding aan het werk kunnen gaan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven via nieuwegein@cals.nl.

De komende week zullen we u nader informeren over de maatregelen om de continuïteit van het onderwijs te borgen in deze voor Nederland unieke situatie.

Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

De heer drs. N.G.T de Jong, bestuurder Cals College
De heer drs. J. M. Kwaaitaal, rector Cals College Nieuwegein
Mevrouw drs. J.A.M. Warmels, rector Cals College IJsselstein

Bijlage brief GGD inzake maatregelen overheid coronavirus

12 maart 2020

Geachte ouder(s),

Zojuist hebben wij geluisterd naar de persconferentie van de minister-president. De boodschap is helder: scholen blijven open.

Leerlingen of medewerkers met milde luchtwegklachten –  als snotneus, hoesten en keelpijn – en/of koorts wordt geadviseerd thuis te blijven. Daarnaast vragen wij u opnieuw de hygiënemaatregelen goed in acht te nemen.

Bijeenkomsten met externen (waar in dit geval ook ouders onder vallen) van meer dan 100 mensen worden afgelast. Specifieke doelgroepen krijgen dat per gelegenheid te horen. De thema-avond voor ouders van donderdag 19 maart wordt in ieder geval verplaatst naar later dit jaar.

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart.

9 maart 2020

Geachte ouder(s),

In de bijlage treft u een brief van de GGD regio Utrecht met daarin een update over het corona-virus. We verzoeken u kennis te nemen van de richtlijnen die daarin staan genoemd en deze op te volgen. Dan gaat het vooral over hygiëne en hoe te handelen bij ziekteverschijnselen.

Twee leerlingen komen deze week terug uit thuisquarantaine. Zij waren positief getest, zijn uitgeziekt en inmiddels zo lang klachtenvrij dat de GGD heeft aangegeven dat er geen gevaar meer kan zijn op overdracht van de besmetting.

Voor wat betreft schoolreizen en exchanges: we bekijken per reis of we met een groep op pad kunnen gaan. Voor de groepen die in de week 11 en 12 (tot en met 20 maart) op pad zouden gaan, hebben we besloten dat ze thuis blijven. Ook ontvangen we in deze periode geen groepen uit het buitenland. De leerlingen die niet op reis gaan hebben dus gewoon les. De begeleiders van de reizen en ook de ouders en leerlingen zijn inmiddels op de hoogte.

Voor de reizen na 20 maart, nemen we stapsgewijs een beslissing, volgende week voor de reizen van week 13 en zo verder. Op die manier kunnen we de ontwikkelingen meenemen in de besluitvorming. Bij de besluiten die we nemen zullen de richtlijnen van de GGD leidend zijn.

drs. J. M. Kwaaitaal, rector

Bijlage: GGD brief 9 maart 2020

2 maart 2020

Geachte ouder(s),

De GGD regio Utrecht heeft ons geïnformeerd dat bij een gezinslid van twee van onze leerlingen uit Houten het coronavirus is geconstateerd. Beide leerlingen zijn vandaag niet op school geweest en zullen de school niet bezoeken zolang dat nodig is.

Omdat beide leerlingen voor de vakantie geen klachten hadden, is er geen risico op besmetting. Er zijn daarom geen maatregelen nodig voor de school. Leerlingen kunnen gewoon naar school. In de bijgevoegde brief van de GGD Regio Utrecht wordt dit toegelicht.

Het RIVM heeft het advies voor de eerder genoemde gemeentes in Italië uitgebreid tot geheel Noord-Italie. Mocht u en/of uw kind daar op vakantie zijn geweest en nu last hebben van ziekteverschijnselen, dan raadpleegt u eerst de huisarts. Bezoek aan de lessen is pas mogelijk na contact met ondergetekende.

In de komende periode staat er een aantal buitenlandse reizen, uitwisselingen en stages (5 tto) gepland. Aanstaande woensdag zou een 3e klas naar Madrid gaan. Deze uitwisseling is afgelast. Over de buitenlandse reizen die daarna plaatsvinden, nemen we op een later moment een beslissing. Wij houden daarvoor de ontwikkelingen in de gaten en zullen betrokken leerlingen, ouders en medewerkers tijdig informeren. We beseffen dat het voor de leerlingen een domper is als een reis niet kan doorgaan, maar we nemen geen risico’s als het gaat om de gezondheid van onze medewerkers en onze leerlingen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
drs. J.M.  Kwaaitaal, Rector

Bijlage:Bijlage GGD, 2 maart 2020

28 februari 2020

Geachte ouders, leerlingen en medewerkers,

De berichtgeving over het nieuwe coronavirus en de verspreiding ervan kan vragen en zorgen oproepen bij ouders, leerlingen en medewerkers. Op maandag 2 maart starten de lessen weer na de voorjaarsvakantie waarin wij en onze leerlingen wellicht ook zijn afgereisd naar gebieden waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Inmiddels is er een tweede geval van besmetting in Nederland (Diemen) vastgesteld. Hoe gaan we hier mee om op het Cals College?

We volgen de landelijke richtlijnen van RIVM/GGD*. Volgens die richtlijnen is thuishouden of weren van school niet nodig als kinderen of medewerkers geen klachten hebben.

*richtlijnen van RIVM en GGD:

 • https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland
 • https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/artikel/update-coronavirus-462.html

Wanneer de huisarts raadplegen?
Zowel ouders van leerlingen als medewerkers dienen contact op te nemen met de huisarts of de lokale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als:

1* er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) in combinatie met een verblijf, de afgelopen twee weken, in een land/regio waar het virus wijd verspreid is:

o China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o Italië: de gemeenten Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto)

2* de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het coronavirus.

Als u contact opneemt met de huisarts, dan zal deze overleggen met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is. Tot dat moment is toegang tot de lessen niet mogelijk.

Zodra het advies van de huisarts bekend is, neemt u contact op met de rector om te bespreken of, hoe en vanaf wanneer deelname aan de lessen/het onderwijs weer mogelijk is.

Hygiënemaatregelen op school
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

*Was je handen regelmatig;
*Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;
*Gebruik papieren zakdoekjes.

Met vriendelijke groet,

Dhr. drs. N.G.T. de Jong, Bestuurder Cals College
Mw. drs. J.A.M. Warmels MEM, rector Cals College IJsselstein
Dhr. drs. J.M. Kwaaitaal, rector Cals College Nieuwegein