Brochures

Op deze plek kunt u de brochures bekijken. De brochures voor komend schooljaar (2021-2022) zullen in december op deze pagina te zien zijn.

Welkom op het Cals Nieuwegein 2020-2021

Deze brochure laat je kennismaken met het Cals College Nieuwegein.
Naast het lezen van de brochure kun je natuurlijk ook deelnemen aan open lesmiddagen en de Open Dag bezoeken.

Brochure aanmelding en plaatsing voor schooljaar 2020-2021

In deze brochure kun je alles lezen over onze procedure voor aanmelding en plaatsing.