Aanmelding 2020-2021

Ondanks de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot het coronavirus zal de procedure omtrent de aanmeldingen verlopen zoals we in onze brochures en voorlichtingsmomenten hebben gecommuniceerd. Op woensdag 1 april worden de plaatsingsbrieven verstuurd.

De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het schooljaar 2020-2021. Via deze brochure willen we ouders graag informeren over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Bekijk de brochure hier.