Informatiemomenten

Onderstaand vermelden we alvast de data van de verschillende voorlichtingsmomenten voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Meer informatie hierover volgt na de herfstvakantie.

Ontmoet en beleef het Cals

Maandag 7 november 2022 om 19:00 uur. Voor ouders leerlingen en leerkrachten van groep 8
De inschrijving voor deze avond is gesloten.

Proeflessen

Dinsdag 10 januari 2023 tot en met maandag 6 februari 2023. Tijdens schooltijd.
Klik op deze link om je in te schrijven als je basisschool niet komt en je individueel wilt inschrijven.
De inschrijving voor basisscholen is gesloten.

Proeflessen tweetalig onderwijs

Dinsdag 7 februari 2023 om 14:15 uur.
Klik hier om je in te schrijven.

Informatieavonden

Havo, atheneum, gymnasium

Dinsdag 31 januari 2023 om 19:30 uur. Voor ouders van groep 8 leerlingen.

Tijdens deze avond informeren we je over de volgende onderwerpen:

 • Inzet ICT
 • Formatief leren
 • Mentoraat/begeleiding
 • Peilers van de school:
  • Tweetalig onderwijs
  • Technasium
  • Cultuurprofielschool
  • Havo (Media Academie)
  • Atheneum
  • Gymnasium

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Klik hier om je in te schrijven.

Tweetalig onderwijs

Maandag 6 februari 2023 om 19:30 uur. Voor ouders van groep 8 leerlingen

Tijdens deze avond informeren we je onder andere over de pijlers en de manier waarop we praktische invulling van het tweetalig onderwijs geven. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.
Klik hier om je in te schrijven.

Open dag

Zaterdag 11 februari 2023 van 10.00 – 13.00 uur. Voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8. Van harte welkom! Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven.