Contact

Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met:

Mw. A.K. Kotterer MME, schoolleider tweetalig vwo 1, 2 en 3,  k.kotterer@cals.nl

Dhr. A.V. Pauw, schoolleider havo/vwo, tweetalig havo en vwo 1 en 2, a.pauw@cals.nl

Mw. M.G. Gerats, orthopedagoog, voor vragen omtrent de mogelijkheden tot ondersteuning, m.gerats@cals.nl

U kunt hen ook bereiken door te bellen met de school: 030 603 6604.