Contact

Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met:

Dhr. A.V. Pauw, schoolleider brugklassen, a.pauw@cals.nl

Mw. M.G. Gerats, orthopedagoog, voor vragen omtrent de mogelijkheden tot ondersteuning, m.gerats@cals.nl

Je kunt hen ook bereiken door te bellen met de school: 030 603 6604.