Aanmelding 2022-2023

Bij het Cals College Nieuwegein kunt u uw kind aanmelden voor de volgende eerste klassen:
brugklas havo/atheneum
met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium
eerste klas atheneum (vwo)
met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium
• eerste klas gymnasium
brugklas tweetalig havo/atheneum
• eerste klas tweetalig atheneum
• eerste klas tweetalig gymnasium

Conform de afspraken binnen de regio moet u contact opnemen met de basisschool om uw kind op het Cals College Nieuwegein aan te melden. De aanmelding dient uiterlijk maandag 14 maart 2022 door ons ontvangen zijn. Een toelatingscommissie beoordeelt of een aanmelding voldoet aan de voorwaarden voor toelating en neemt indien nodig contact op met de basisschool. Meer informatie hierover leest u in de brochure Aanmelding & Plaatsing van Cals Nieuwegein.

De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het schooljaar 2022-2023. Via deze brochure willen we ouders graag informeren over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Bekijk de brochure hier.