Kloosterbezoeken

Kloosters, religieus leven, geloof centraal, kracht van het gebed, ontzeggen van aardse zaken als bezit, relatie en leven in gehoorzaamheid. Een boeiende ervaring. Al meer dan twintig jaar geeft het Cals de mogelijkheid een deel van dat leven mee te maken. Ook voor niet gelovige mensen een boeiende ervaring. Met name door de stilte en de regelmaat. Cadans van vaste gebedstijden, psalmen zingen op een vast ritme, de stilte ervaren.

Voor wie?

Leerlingen uit havo 5 en vwo 6

Zijn er selectiecriteria?

Je motivatie en datum van aanmelding zijn criteria bij de selectie.

Wanneer?

Oktober of november.

Waar?

In een Brabants of Gelders klooster.

Wat zijn de kosten?

Kosten € 65.

Hoe schrijf je je in?

Inschrijving via www.informatica-cals.nl/klooster. Nadere informatie hierover verloopt via dhr. E. Hoogendijk.

Contactpersoon

Dhr. E. Hoogendijk, e.hoogendijk@cals.nl

Afdelingen

Gymnasium, Havo, Havo (Technasium), Tweetalig Gymnasium, Tweetalig Vwo, Vwo, Vwo (Technasium)

Leerjaren

Leerjaar 5, Leerjaar 6
Terug naar overzicht