Jong Ondernemen en Cals Business College (CBC)

Ben je een ondernemend type? Richt dan met een groepje medeleerlingen een eigen onderneming op. Dit is een Junior Company, zoals deze door de Stichting Jong Ondernemen in het leven is geroepen. Je verzint zelf je product. Zoekt zelf financiers. Doet zelf de in- en verkoop. Met andere woorden: je leert helemaal in het echt een eigen bedrijf opzetten en runnen! Op de havo heet dit project het Cals Business College en op het vwo heet dit project Jong Ondernemen.

Voor wie?

Leerlingen uit havo 4 en vwo 5.

Zijn er selectiecriteria?

Leerlingen moeten een motivatiebrief schrijven. Bij te veel aanmeldingen zijn je cijfers voor het vak bedrijfseconomie en economie een selectiecriterium.

Wanneer?

Gedurende het hele schooljaar op de dinsdag. Havo 4 werkt aan het CBC op dinsdagen van 09:00u tot 14:30 uur. Vwo 5 werkt aan Jong Ondernemen op dinsdagmiddag na het laatste lesuur voor 1,5 uur per week.

Waar?

Wekelijks op school, maar het verkopen van je product zul je grotendeels buiten school doen.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten voor Jong Ondernemen voor het vwo.
Voor het Cals Business College op de havo vragen wij een ouderbijdrage van 50 euro om gastsprekers, trainingen van externen en andere buitenschoolse activiteiten te kunnen betalen.

Hoe schrijf je je in?

Aan het einde van het schooljaar krijgen leerlingen en ouders informatie over het project. Dan moet je je motivatiebrief schrijven en vindt de selectie plaats.

Contactpersoon

Dhr. T. van de Waal, t.vd.waal@cals.nl

Afdelingen

Havo, Vwo (Atheneum), Vwo (Gymnasium), Vwo (Tweetalig Gymnasium), Vwo (Tweetalig)

Leerjaren

Leerjaar 4, Leerjaar 5
Terug naar overzicht