Goethe

Op het Cals bieden we je de mogelijkheid om een officieel certificaat voor Duits te behalen. Als je voor het Goethe-examen slaagt, krijg je een internationaal erkend diploma, dat taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK) documenteert.

Binnen het Europees Referentiekader zijn er zes niveaus:
* A1 en A2 = basisgebruiker
* B1 en B2 = onafhankelijke gebruiker
* C1 en C2 = vaardige gebruiker

Wij bieden, in samenwerking met het Goethe Institut Amsterdam, elk jaar het B1, B2 en C1 examen aan. Je wordt in de cursus uitgedaagd om in levensechte situaties te communiceren en alle taalvaardigheden verder te ontwikkelen. Zit je in de 3e klas en kies je geen Duits in de bovenbouw, dan vormt een diploma op niveau B1 een mooie afronding en biedt het je wellicht kansen voor de toekomst.

Voor wie?

B1: (T)vwo/gym/havo 3 of 4
B2: (T)vwo/gym/havo 4 of 5
C1: (T)vwo/gym 5 of 6

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn geen selectiecriteria voor B1.
Voor B2 en C1 moet je Duits als vak hebben in de bovenbouw.
Voor C1 moet je een B2 diploma hebben met ‘gut’ of ‘sehr gut’.
Bij twijfel graag contact opnemen met de docent Duits.

Wanneer vindt de activiteit plaats?

Extra lessen krijg je van oktober tot maart/april. Het Goethe-examen (schriftelijk en mondeling) vindt plaats in maart/april.

Waar?

Zowel de voorbereiding als het examen zijn op school.

Wat zijn de kosten?

B1: € 155,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)
B2: € 180,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)
C1: € 200,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)

Hoe schrijf je je in?

Er is een informatieavond voor niveau B1 in oktober. Je kunt je in oktober inschrijven voor B1, B2 en C1 met een formulier dat verkrijgbaar is bij de docenten Duits.

Contactpersoon

Mw. J. Schmidt, j.schmidt@cals.nl

Afdelingen

Gymnasium, Havo, Havo (Technasium), Tweetalig Gymnasium, Vwo, Vwo (Atheneum), Vwo (Gymnasium), Vwo (Technasium), Vwo (Tweetalig Gymnasium), Vwo (Tweetalig)

Leerjaren

Leerjaar 3, Leerjaar 4, Leerjaar 5, Leerjaar 6
Terug naar overzicht