Filosofie

Nadenken over moeilijke vraagstukken, filosoferen met medeleerlingen, flink je hersens oprekken: dat doen we bij filosofie. In een reeks van 15 lessen krijg je hersenkrakende problemen voorgeschoteld die om een oplossing vragen. In deze lessen stellen we je eigentijdse, filosofische vragen over de wereld van vandaag. Dat maakt je sterker in redeneren maar ook in Nederlands. Ongemerkt leer je veel extra vaardigheden die je in de bovenbouw en bij je vervolgstudie goed kan gebruiken.

Een paar reacties van leerlingen die deze lessenserie hebben gevolgd: ‘We moesten echt hard nadenken’ en ‘De hele week leren we van alles, maar bij filosofie leer ik het meest!’

Voor wie?

Voor alle geïnteresseerde leerlingen in klas 2.

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn geen selectiecriteria.

Wanneer?

We starten na de kerstvakantie, met ingang van het nieuwe rooster.

Waar?

De lessen worden gegeven op school, meestal in een zesde uur.

Wat zijn de kosten?

€ 50,- inclusief lesmateriaal.

Hoe schrijf je je in?

We sturen alle ouders inschrijfformulieren, die we graag ondertekend terugzien, als je mee wilt doen.

Contactpersoon

Mw. M. Heller, m.heller@cals.nl

Afdelingen

Tweetalig Vwo, Tweetalig Gymnasium, Gymnasium, Vwo (Technasium), Vwo, Havo / Vwo (Technasium), Havo / Vwo

Leerjaren

Leerjaar 2
Terug naar overzicht