Filosofie

Nadenken over moeilijke vraagstukken, filosoferen met medeleerlingen, flink je hersens oprekken: dat doen we bij filosofie. In een reeks van 10 lessen krijg je hersenkrakende problemen voorgeschoteld die om een oplossing vragen. In deze lessen stellen we je eigentijdse, filosofische vragen over de wereld van vandaag. Dat maakt je sterker in redeneren maar ook in Nederlands. Ongemerkt leer je veel extra vaardigheden die je in de bovenbouw en bij je vervolgstudie goed kan gebruiken.

Een paar reacties van leerlingen die deze lessenserie hebben gevolgd: ‘We moesten echt hard nadenken’ en ‘De hele week leren we van alles, maar bij filosofie leer ik het meest!’

Voor wie?

Voor alle geïnteresseerde leerlingen in klas 2.

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn geen selectiecriteria.

Wanneer?

We starten na de herfstvakantie.

Waar?

De lessen worden gegeven op school, op donderdag het zesde uur.

Wat zijn de kosten?

€ 30,- inclusief lesmateriaal.

Contactpersoon

Mw. K. Kotterer, k.kotterer@cals.nl

Afdelingen

Gymnasium, Havo / Vwo, Havo / Vwo (Technasium), Tweetalig Gymnasium, Tweetalig Vwo, Vwo, Vwo (Technasium)

Leerjaren

Leerjaar 2
Terug naar overzicht