Delf Scolaire

Op het Cals bieden we je de mogelijkheid om een officieel diploma voor Frans te halen. Als je voor het DELF scolaire examen slaagt, dan krijg je een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend diploma, dat overeenkomt met het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) van de Raad van Europa. www.erk.nl

De pluspunten van het DELF:

  • het is internationaal erkend;
  • alle taalcompetenties worden getoetst: luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid;
  • je diploma is onbepaalde tijd geldig.

Wij bieden, in samenwerking met het Institut Français in Den Haag, elk jaar het A2, B1, en B2 examen aan. Je wordt in de cursus uitgedaagd om in levensechte situaties te communiceren en alle taalvaardigheden verder te ontwikkelen. Zit je in de 3e klas en kies je geen Frans in de bovenbouw, dan vormt een diploma op niveau A2 een mooie afronding en biedt het je wellicht kansen voor de toekomst.

Voor wie?

  • A2: (T)vwo/gym 3 of 4 en havo 4
  • B1: (T)vwo/gym 4 en 5, eventueel havo 5
  • B2: (T)vwo/gym/havo 5 en 6

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn geen selectiecriteria voor A2. Voor B1 en B2 moet je het vak Frans hebben in de bovenbouw.

Wanneer?

De extra lessen worden gegeven van oktober tot maart of juni, afhankelijk van het niveau.

Waar?

De voorbereiding en schrijftelijke examens zijn op school en het mondeling is op zaterdag op een andere Delf Junior school in de regio.

Wat zijn de kosten?

  • A2: € 130,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)
  • B1: € 160,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)
  • B2: € 170,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)

Hoe schrijf je je in?

Je krijgt een brief met informatie en formulieren in juni vóór het nieuwe schooljaar. De informatieavond en inschrijving vinden plaats in oktober.

Contactpersoon

Mw. C. Bouillard, coördinator en examinator Delf Junior examens, c.bouillard@cals.nl

Afdelingen

Gymnasium, Havo, Havo (Technasium), Tweetalig Gymnasium, Vwo, Vwo (Atheneum), Vwo (Gymnasium), Vwo (Technasium), Vwo (Tweetalig Gymnasium), Vwo (Tweetalig)

Leerjaren

Leerjaar 3, Leerjaar 4, Leerjaar 5, Leerjaar 6
Terug naar overzicht