Zit je in groep 8? Meld je voor 12 maart aan voor het Cals!

Debating

In de vierde klas van het tweetalig vwo krijgen al onze leerlingen een paar keer een debating workshop, om de grondbeginselen van het debatteren (in het Engels) te leren. Als je daar meer mee wilt doen, kun je deelnemen aan een sessie van de Model United Nations (MUN). Dat is een simulatie van de conferenties zoals die door de Verenigde Naties worden gehouden. Goed om te leren debatteren in het Engels en om je bewust te worden van politieke, sociale en economische vraagstukken in internationale context! Deze (internationale) sessies worden op verschillende onderwijsinstellingen in Nederland gehouden. Ze duren een weekend. Het Cals doet ook waar mogelijk mee aan een MUN in het buitenland en aan andere debatmogelijkheden, zoals competitions uitgeschreven door het Europees Platform.

Voor wie?

Voor leerlingen op het tweetalig vwo in de klassen 4, 5 en 6.

Zijn er selectiecriteria?

Gemotiveerde leerlingen die tijd willen vrijmaken voor het oefenen en het meedoen (in het weekend!) zijn van harte welkom.

Wanneer?

Door het jaar heen; meestal doen wij mee aan twee MUN’s. In januari organiseren we een Cals MUN. Voor meer informatie klik hier.

Waar?

Een MUN vindt plaats op een onderwijsinstelling in Nederland en als het mogelijk is doen we ook mee aan debatten in het buitenland.

Wat zijn de kosten?

Het Cals College betaalt een deel van de inschrijfkosten, leerlingen betalen zelf de inschrijfkosten en de reiskosten en het verblijf (meestal in een youth hostel).

Hoe schrijf je je in?

Via de docent Engels mw. A. Sofogiannis.

Contactpersoon

Mw. A. Sofogiannis, a.sofogiannis@cals.nl en mw. M. Heller, m.heller@cals.nl

Afdelingen

Vwo (Tweetalig Gymnasium), Vwo (Tweetalig)

Leerjaren

Leerjaar 6, Leerjaar 5, Leerjaar 4
Terug naar overzicht