Chinees

Je kunt op het Cals een cursus van 20 lessen Chinees (Mandarijn) volgen. Hierin leer je de beginselen van de taal maar besteden we ook aandacht aan de Chinese cultuur. Je krijgt les van een native speaker. De lessen vinden plaats in onze Confucius Classroom.

Chinees is een wezenlijk andere taal dan de gebruikelijke vreemde talen die we aanbieden op het Cals. Het vergt heel wat van je motivatie en je denkvermogen en is dus best een uitdaging. Chinees is een taal die in de huidige wereldeconomie erg belangrijk is. Bovendien is het Chinees nauw verbonden met een totaal andere, exotische cultuur.

Sinds 2016 hebben we ook een uitwisseling met een school in China. Leerlingen die Chinees volgen hebben daarbij voorrang. Lees hier meer over de uitwisseling.

Voor wie?

Chinees is een keuzevak voor geïnteresseerde brugklassers. In het tweede jaar kun je nog een lessenserie volgen, die je voorbereidt op het halen van een basiscertificaat Chinees: HSK1.  Daarna kun je in nog twee lessenseries in de jaren 3 en 4 werken aan je volgende certificaat, HSK2. Dat examen wordt in de vierde of vijfde klas gedaan.

We zijn één van de tien scholen in Nederland die via het Groningen Confucius Institute een zogenaamde Confucius Classroom hebben. Letterlijk betekent het een toevoeging aan de school van een Chinees klaslokaal, een Cultural Experience center.

Zijn er selectiecriteria?

Alle leerlingen in de brugklas kunnen zich inschrijven. Er zijn geen selectiecriteria, maar je moet wel tijd kunnen vrijmaken voor de cursus; je krijgt behoorlijk wat (huis)werk op.

Wanneer?

Na een informatieavond aan het begin van het schooljaar kun je je inschrijven. De lessen lopen van eind oktober tot half mei. Per week krijg je één les; na 20 lessen eindigt de cursus voor dat jaar.

Waar?

Op school.

Wat zijn de kosten?

Ouders betalen € 100,- per lessenserie van 20 lessen. De examenkosten bedragen ongeveer € 25,- per HSK-examen.

Inschrijven lessen Chinees in schooljaar 2021-2022

Contactpersoon

Mw. M. Heller, m.heller@cals.nl

Afdelingen

Alle

Leerjaren

Leerjaar 1, Leerjaar 2, Leerjaar 3, Leerjaar 4
Terug naar overzicht